Live-Chat Onze Abonnementen en Prijzen
 • Juridische Informatie
 • Overeenkomst API-Programma
 • OVEREENKOMST API-PROGRAMMA

  Het Depositphotos API-programma is een combinatie van software-elementen, specificaties en documentatie ontwikkeld door Depositphotos met als doel de interactie tussen een website van Reseller en de Beeldaanbieder (Depositphotos) te vereenvoudigen. De API (Applicatieprogramma-interface) biedt de Reseller aanpasbare tools en diensten waarmee de Reseller toegang heeft tot de databank, afbeeldingen en bestanden van Depositphotos, zodat deze afbeeldingen en bestanden, alsmede de op deze bestanden gebaseerde afgeleide producten, te koop kunnen worden aangeboden.

  Het Depositphotos API-programma, met inbegrip van de betreffende hardware, softwaremodules, documentatie en technische specificaties, is het eigendom van Depositphotos en wordt verspreid onder een non-exclusieve licentie die wereldwijd geldig is, en deze licentie geldt ook voor de updates, wijzigingen, aanpassingen, kopieën en andere versies die ofwel door Depositphotos ofwel door de Reseller worden geïmplementeerd, of voor gebruik zijn van de Reseller. Deze licentie kan niet worden overgedragen aan derde partijen of in sublicentie worden gegeven. Alle rechten op de Gelicentieerde Elementen en hun toepassing, of ze nu impliciet in de voorwaarden van dit document worden vermeld of niet, blijven eigendom van Depositphotos.

  Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, is het u niet toegestaan het API-programma te gebruiken.

  1. DEFINITIES

  Beeldaanbieder: De onderneming Depositphotos Inc., al haar afdelingen en onderafdelingen, websites, databanken, hardware, software en geregistreerde handelsmerken.

  Website: De beeldbankwebsite (http://depositphotos.com) geëxploiteerd door de Beeldaanbieder als een marktplaats om licenties te verkopen voor het commerciële gebruik van vele soorten en maten beeldbestanden; inclusief de hardware, software, databanken, bestanden, afbeeldingen, beeldschermontwerpen, elementen van de gebruikersinterface, algoritmen, de Gebruikers van de Website, en alle gegevens met betrekking tot hun gebruik van de Website.

  Bestand: Een foto, vectorafbeelding of ander grafisch element, het elektronische bestand dat het beschrijft en definieert, alle bijkomstige beelden die gebruikt worden om het Bestand op de Website te tonen, samen met alle bijbehorende gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot naam van de maker/eigenaar, de datum waarop het is geüpload, en de verkoop- en licentiegegevens.

  Eindproduct: Een elektronisch of tastbaar product bestaande uit een of meerdere Bestanden die door de Beeldaanbieder in licentie zijn gegeven.

  Gebruiker: Een ingeschreven Gebruiker van de Website van de Beeldaanbieder of van de website van de Reseller.

  Reseller: Een ingeschreven Gebruiker van de Website van de Beeldaanbieder die door de Beeldaanbieder gerechtigd is om het API-programma te gebruiken.

  Koper: Een Gebruiker die Bestanden, Beeldgegevens of een Eindproduct ontvangt uit de databank van Beeldaanbieder, of hij/zij dit via de Website van de Beeldaanbieder, via het API-programma of via andere wegen die door de Beeldaanbieder zijn goedgekeurd en bekrachtigd heeft verkregen.

  Deelnemer: Een fotograaf, illustrator, ontwerper, maker en/of andere eigenaar van Bestanden, ingeschreven als een Verkoper op de Website van de Beeldaanbieder, die deze Bestanden op de Website uploadt met als doel de licentierechten voor commercieel gebruik te verkopen.

  API: Een Applicatieprogramma-interface ontworpen en geïmplementeerd door de Beeldaanbieder, bestaande uit softwaremethoden, technische specificaties en documentatie, met als doel geregistreerde Resellers rechtmatige toegang te kunnen bieden tot elementen van de databank van de Beeldaanbieder zodat zij deze elementen kunnen gebruiken om Bestanden of Eindproducten te koop aan te bieden.

  Gelicentieerde Elementen: De programma-interface, code, algoritmen, documentatie, overeenkomsten en andere elementen die gerelateerd zijn aan of onderdeel zijn van het API-programma en die toebehoren aan de Beeldaanbieder.

  Relevante Overeenkomsten: Deze Overeenkomst, de Lidmaatschapsovereenkomst, de Gebruikersvoorwaarden, en alle andere van kracht zijnde en geldige Overeenkomsten die terug te vinden zijn op de Website van Beeldaanbieder of die anderszins tussen de Reseller en de Beeldaanbieder zijn opgesteld betreft het gebruik van het API-programma.

  2. BESCHRIJVING VAN SOORTEN API'S

  2.1. Soorten API's en hun Kenmerken

  Partner-API. De Partner-API biedt alle functies die nodig zijn voor het zoeken naar Bestanden in de databank van Beeldaanbieder en voor het weergeven van voorbeelden van Bestanden en alle bijbehorende gegevens aan een gebruiker op de website van Reseller. Voor de aanschaf van een Bestand zal een Koper worden doorgestuurd naar de Website van de Beeldaanbieder. Kopers die via de link van Reseller op de Website van Beeldaanbieder komen en zich inschrijven worden gezien als Aangebrachte Leden van de Reseller, die inkomsten zal verdienen in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van het Partnerprogramma van de Beeldaanbieder.

  Business-API. De Business-API is een speciaal soort API waarmee een van een origineel beeld afgeleid bestand, als onderdeel van een Eindproduct dat op aanvraag is gemaakt (zoals bepaald in de Amerikaanse auteurswet) kan worden verkocht. De Reseller kan producten vervaardigen (zoals T-shirts, mokken, muismatten, kalenders, posters, etc.) door de Bestanden die de Koper heeft besteld te gebruiken en aan te passen.

  Of het Eindproduct nu in de vorm is van elektronische media, of is toegepast voor, of een deel is van, vervaardigde tastbare producten, de Bestanden dienen aan de cliënt te worden geleverd als onderdeel van een Eindproduct en niet als herbruikbare Beeldbestanden. Met de Business-API kan naar Bestanden worden gezocht in de databank van de Beeldaanbieder, en voorbeelden van deze Bestanden en alle bijbehorende gegevens kunnen aan de Gebruikers worden getoond op de website van Reseller. De aankooptransacties van de Bestanden worden uitgevoerd op de website van Reseller zonder enige verwijzing naar de Beeldaanbieder.

  Bestanden die via de Business-API worden verkregen dienen te worden gebruikt voor de verkoop in de vorm van een Eindproduct; daarom levert de Beeldaanbieder ze aan de Reseller onder de licenties EL3, EL4 en EL5: Fysieke en Elektronische Producten voor de Verkoop. Als zodanig is het de Reseller die bepaalt wat de waarde van het Eindproduct is, maar dit bedrag kan niet lager zijn dan de tarieven van de Bestanden die door de Beeldaanbieder onder de licenties EL3, EL4 en EL5 worden verkocht.

  Applicatie-API. Met de Applicatie-API is het mogelijk om op maat gemaakte applicaties te ontwikkelen voor het gebruik van de beeldbank van de Beeldaanbieder. De Applicatie-API biedt niet alleen uitgebreide toegang tot de databank van Beeldaanbieder, maar het biedt de Gebruiker ook de functies van een winkelwagen, zoals het toevoegen aan de winkelwagen, het zoeken in de winkelwagen, het verwijderen van Bestanden uit de winkelwagen en de aanschaf van Bestanden in de winkelwagen.

  Reseller-API. Met de Reseller-API is het mogelijk de Bestanden van Beeldaanbieder te verkopen op de website van de Reseller, en het biedt de Reseller de grootste flexibiliteit qua prijs. Kopers worden voor de betaling niet doorgestuurd naar de Website van de Beeldaanbieder. Deze API is ontworpen voor een Reseller die zijn/haar eigen stockfoto-website wilt maken om Bestanden te verkopen van ofwel enkel de Beeldaanbieder, ofwel in combinatie met bestanden uit andere databanken.

  De Beeldaanbieder levert Bestanden aan de Reseller tegen de normale tarieven of via een abonnement. De Reseller bepaalt de prijs van de Bestanden die aan Kopers worden doorverkocht.

  De Beeldaanbieder behoudt zich het exclusieve recht voor om de prijs van Bestanden die via het API-programma aan de Reseller worden geleverd zowel naar boven als naar beneden aan te passen, op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan de Reseller.

  3. PROCEDURE VOOR DE ACTIVERING VAN DE API

  Om met het API-programma te kunnen werken, dient een Reseller:

  • Zich aan te melden voor een Kopers-account op de Website van de Beeldaanbieder (http://depositphotos.com);
  • Te bepalen welke soort(en) API-diensten het beste bij de behoeften van Reseller past/passen;
  • Een API-sleutel aan te vragen voor de gewenste soort(en) API-diensten.

  Zodra de Beeldaanbieder een API-sleutel heeft verleend, kan de Reseller beginnen met de integratie van het API-programma in de website van Reseller en het adverteren en verkopen van Bestanden en/of Gelicentieerde Producten.

  De Beeldaanbieder behoudt zich het recht voor om te weigeren een API-sleutel aan de Reseller te verlenen, om welke reden(en) dan ook, en heeft geen enkele verplichting om de reden(en) op te geven.

  4. ALGEMENE BEPALINGEN API-LICENTIES

  Door gebruik te maken van het API-programma van Beeldaanbieder bevestigt de Reseller zijn/haar instemming met het volgende:

  • Reseller is een ingeschreven Gebruiker met een rechtmatig en actief Kopers-account op de Website van de Beeldaanbieder. Alle handelingen van Reseller op de Website zullen in overeenstemming zijn met de Relevante Overeenkomsten.
  • Reseller aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle handelingen die met zijn/haar inlognaam en wachtwoord op de Website van de Beeldaanbieder worden uitgevoerd en voor alle gevolgen daarvan, zowel direct als toekomstig. Reseller bevestigt en stemt er mee in dat hij/zij de Gelicentieerde Elementen zal gebruiken in volledige overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van de Relevante Overeenkomsten, en in overeenstemming met de regels van het Amerikaanse recht, internationale recht, de regelgeving van het land van vestiging van de Reseller en andere geldende richtlijnen en door de overheid opgelegde eisen.
  • Reseller bevestigt en stemt ermee in dat alle Beeldbestanden, met inbegrip van alle bestanden en de bijbehorende gegevens, het eigendom zijn van de Beeldaanbieder en/of de Deelnemers; al deze Bestanden zijn beschermd door een combinatie van auteursrechten, intellectueel eigendomsrecht en andere soortgelijke regelingen. Reseller gaat ermee akkoord om alle zorgvuldige, noodzakelijke maatregelen te treffen om bestanden te beschermen tegen het zonder licentie en ongeoorloofd kopiëren, overdragen en verspreiden ervan. Reseller garandeert dat elk Bestand dat op de website van de Reseller wordt getoond zal worden vergezeld met de naam van de Deelnemer.
  • Reseller zal geen gebruik maken van de Gelicentieerde Elementen voor het maken, leveren of verspreiden van schadelijke programmacode, spyware, adware, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke, destructieve of kwaadaardige software aan de Beeldaanbieder of aan Gebruikers. De website van Reseller bevat geen andere mechanismen of middelen die het doel hebben of gebruikt kunnen worden om inhoud van de Website te wissen of te wijzigen, of de werking van de Website, alsmede de apparatuur, computersystemen of materiaal kunnen verstoren of onderbreken, of die de toegang tot de Website of de mogelijkheid om Bestanden en/of de Website te gebruiken anderszins kunnen beïnvloeden, of soortgelijke schade kunnen veroorzaken voor Gebruikers, Gebruikers-accounts of de computers van Gebruikers.
  • Reseller zal geen gebruik maken van en gebruikt de Gelicentieerde Elementen niet voor onwettige doeleinden, of voor andere handelingen die de rechten van derde partijen schenden, met inbegrip van de eigendomsrechten, auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere aanverwante wetten en rechten.
  • Reseller zal de Gelicentieerde Elementen niet verkopen, overdragen, uitlenen, in sublicentie geven of er toegang tot verlenen of directe toegang tot het API-programma verlenen of anderszins inkomsten uit het gebruik van het API-programma vergaren, met uitzondering van de manieren zoals impliciet beschreven op de Website van de Beeldaanbieder en in de Relevante Overeenkomsten.
  • Reseller zal geen gebruik maken van elementen van het ontwerp, logo, gebruikersinterface of de algehele stijl van de Website van Beeldaanbieder buiten de reikwijdte van de uitvoering van het API-programma voor geen enkel doel dan ook, zoals met name maar niet beperkt tot het aantrekken van klanten of het wekken van de indruk dat Reseller handelt in naam of in opdracht van de Beeldaanbieder, haar vertegenwoordigers, managers, medewerkers, werknemers of andere vertegenwoordigers. De Reseller zal niet voordoen dat zijn/haar website, in zijn geheel of onderdelen daarvan, gemaakt of goedgekeurd is door de Beeldaanbieder.
  • Reseller rapporteert aan de Beeldaanbieder alle leveringen van Bestanden van Beeldaanbieder die door de Reseller aan een Koper zijn uitgevoerd, evenals elke daaruit voortvloeiende verkoop van deze Bestanden.
  • Reseller zal het API-programma niet gebruiken voor het adverteren van concurrerende diensten, of voor openbare vergelijkingen tussen de Beeldaanbieder en haar concurrenten.

  Het niet instemmen met of het niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden door Reseller zal een onmiddellijke schending van deze Overeenkomst betekenen.

  5. LICENTIEVOORWAARDEN VOOR DE VERSCHILLENDE SOORTEN API'S

  Afhankelijk van de gebruikte API, bevestigt en accepteert de Reseller het volgende:

  5.1. Voor de Partner-API:

  • Reseller zal geen transacties inzake de Bestanden afsluiten buiten de Beeldaanbieder om en zal geen Bestanden downloaden voor Kopers met behulp van de Partner-API, en zal uitsluitend gebruik maken van de Gelicentieerde Elementen voor het zoeken, weergeven en selecteren van Bestanden, en voor het doorsturen van Kopers naar de Website van de Beeldaanbieder voor de aanschaf en download van Bestanden.
  • Reseller stemt ermee in dat de Beeldaanbieder om welke reden dan ook en zonder vermelding van een reden de toestemming voor het gebruik van de API door de Reseller of op de website van de Reseller kan intrekken, als de Beeldaanbieder een dergelijk gebruik acht als zijnde onrechtmatig of schadelijk voor de Beeldaanbieder.
  • De enige bron van inkomsten van Reseller uit het gebruik van de API in het Partner-API-Programma van Beeldaanbieder komt uit commissies op transacties door Kopers en Deelnemers die door de Reseller zijn aangebracht op de Website van de Beeldaanbieder, zoals bepaald in de voorwaarden van het Partnerprogramma.
  • De Reseller zal de betalingen op zijn/haar account ontvangen volgens de voorwaarden van het Partnerprogramma alleen indien en wanneer de Reseller volledig in overeenstemming handelt met de voorwaarden van alle Relevante Overeenkomsten.

  5.2. Voor de Business-API:

  • Alle Eindproducten die de Bestanden van Beeldaanbieder bevatten dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde auteursrechten en aanverwante rechten, en aan alle eisen van Beeldaanbieder met betrekking tot Toegestane Afgeleide Werken zoals beschreven in de Standaard en de Uitgebreide Licentieovereenkomst.
  • De prijs die door een Koper voor een Eindproduct wordt betaald mag niet minder zijn dan de som van de prijzen van alle licenties van de Bestanden die in het genoemde Eindproduct zijn gebruikt.
  • Bestanden of bestanden waarvoor een licentie is afgegeven via de Business-API kunnen alleen worden gebruikt voor het maken van een Eindproduct en kunnen uitsluitend aan de Koper worden afgeleverd als onderdeel van een Eindproduct, en kunnen niet afzonderlijk in licentie worden gegeven of in een ander formaat worden geleverd.
  • Reseller rapporteert aan de Beeldaanbieder elke verkoop van elk Eindproduct waarvoor de Bestanden van de Beeldaanbieder zijn gebruikt, en zal aan Beeldaanbieder de bijbehorende vergoeding voor deze verkopen betalen.
  • Elke levering van een Eindproduct aan de Koper is een proces van meerdere stadia: de Koper selecteert de Bestand(en) en het soort Eindproduct en plaatst een bestelling; de Reseller koopt de Bestand(en) van de Beeldaanbieder voor de prijs die op het moment van aankoop op de Website van de Beeldaanbieder geldt; de Reseller downloadt de Bestand(en) en integreert deze in het Eindproduct; de Reseller levert het Eindproduct aan de Koper en de Koper betaalt een prijs die door de Reseller is bepaald.
  • Elke bestelling van een Koper op de website van de Reseller komt overeen met een aankoop van de Bestand(en) van de Beeldaanbieder.

  5.3. Voor de Applicatie-API:

  • Reseller zal uitsluitend gebruik maken van de Applicatie-API voor niet-commerciële doeleinden. In het geval commercieel gebruik of de mogelijkheid voor commercieel gebruik is ontdekt, is Reseller verplicht om aan Beeldaanbieder toestemming te vragen een nieuwe licentie voor dergelijk gebruik goed te keuren en/of hierover te onderhandelen.
  • Reseller zal alle gegevens betreft persoonlijke of technische informatie over Kopers behandelen als vertrouwelijke informatie, en deze niet gebruiken, opslaan, overdragen of vrijgeven aan derde partijen om welke reden dan ook, behalve met het doel de Bestanden van Beeldaanbieder te promoten en in licentie te geven.
  • Reseller rapporteert aan de Beeldaanbieder elke verkoop van elk Eindproduct waarvoor de Bestanden van de Beeldaanbieder zijn gebruikt, en zal aan Beeldaanbieder de bijbehorende vergoeding voor deze verkopen betalen.

  5.4. Voor Reseller-API:

  • Reseller garandeert dat de Reseller-API uitsluitend wordt gebruikt voor het in licentie geven van Bestanden van Beeldaanbieder op de website van de Reseller.
  • Naar beste weten van Reseller, wordt elk Bestand dat door een Koper in licentie wordt genomen gebruikt binnen de grenzen van de Licentieovereenkomst van Beeldaanbieder die de Koper heeft aangeschaft, en is de Koper op het moment van aankoop akkoord gegaan met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst.
  • De prijzen van de aan de Koper geleverde Bestanden zijn niet lager dan de prijs die door de Reseller betaald wordt voor de Bestanden die hij/zij rechtstreeks van de Beeldaanbieder heeft gekocht.
  • Reseller rapporteert aan de Beeldaanbieder elke verkoop van elk Eindproduct waarvoor de Bestanden van de Beeldaanbieder zijn gebruikt, en zal aan Beeldaanbieder de bijbehorende vergoeding voor deze verkopen betalen.
  • Elke bestelling van een Koper op de website van de Reseller komt overeen met een aankoop van de Bestand(en) van de Beeldaanbieder.
  6. VRIJWARING

  De Reseller gaat ermee akkoord om Depositphotos (het management, medewerkers, aandeelhouders, partners, etc.) te betalen, te vrijwaren en de kant te kiezen van Depositphotos tegen alle claims, aansprakelijkheid, verliezen en uitgaven (met inbegrip van honoraria van juristen en proceskosten) die het gevolg zijn van:

  • Doelgericht of toevallig gebruik van de Website en/of de bestanden, waartoe via de inlognaam en wachtwoord van de Reseller, ongeacht door wie, toegang is verkregen;
  • Alle correspondentie of downloads die door de Reseller met de inlognaam en wachtwoord van de Reseller zijn uitgevoerd;
  • Schending door de Reseller van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst;
  • Claims door de Deelnemer zoals claims dat de handelingen van Aanbieder de auteursrechten, eigendomsrechten en andere rechten van derde partijen schenden.

  De Beeldaanbieder behoudt zich het recht en de mogelijkheid voor om de kosten voor onderzoek en verdediging van welke aard dan ook op de Reseller te verhalen of schadevergoeding te eisen van de Reseller. De Reseller stemt er mee in om in geval van een dergelijke claim met de verdediging van de Beeldaanbieder samen te werken.

  Reseller garandeert aan de Beeldaanbieder, haar vertegenwoordigers, management en medewerkers dat hij/zij de Beeldaanbieder zal verdedigen tegen claims van derde partijen die voortvloeien uit het gebruik van elementen van de stijl, het ontwerp, Gelicentieerde Elementen en bestanden, schending van deze Overeenkomst, het gebruik van de diensten en programma's van de Beeldaanbieder die de oorzaak waren van of anderszins hebben geleid tot verliezen, onkosten en schade die zijn gemaakt en zouden kunnen zijn gemaakt als gevolg van claims, klachten, juridische vervolging, uitspraak van een rechtszaak, schulden en andere kosten.

  7. NIET-TOEGESTANE HANDELINGEN

  Niet-toegestane handelingen zijn alle handelingen die schade voor de Beeldaanbieder met zich mee kunnen brengen, of die volledig of gedeeltelijk verlies van financieel voordeel kunnen veroorzaken. Resellers die bij verboden handelingen betrokken zijn worden beschouwd als de partij die deze Overeenkomst eenzijdig schendt. Niet-toegestane handelingen zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het volgende:

  • Het opslaan en/of bewaren van Bestanden zonder toestemming van de Beeldaanbieder voor niet-goedgekeurd gebruik, doorverkoop of andere niet-goedgekeurde doeleinden;
  • Het achterhouden van informatie of het verstrekken van valse of onjuiste informatie over het totale aantal verkopen of de winst op de verkoop van Bestanden;
  • De verkoop van de Bestanden van de Beeldaanbieder zonder aan Beeldaanbieder de overeengekomen tarieven te betalen;
  • Pogingen om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens, controlesystemen en andere gegevens op de Website van de Beeldaanbieder, die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het API-programma;
  • Het vervalsen of een verkeerde voorstelling geven van informatie bij het aanvragen van een API-sleutel voor de toegang tot het API-programma;
  • Het verstrekken van valse informatie op de website van Reseller op basis waarvan het materiaal van het API-programma wordt aangeboden;
  • Elke handeling die de Beeldaanbieder, Website of Depositphotos in het geheel in diskrediet kan brengen of schade kan berokkenen, of geheel of gedeeltelijk verlies van financieel voordeel kan veroorzaken, of kan leiden tot de ongeoorloofde openbaarmaking van zakelijke of persoonlijke informatie;
  • Openbaarmaking van de inhoud, details en teksten van de Overeenkomsten en de correspondentie tussen de Beeldaanbieder en Reseller;
  • Elk gebruik van het Partnerprogramma of API dat zou kunnen resulteren in schade voor de Website van Beeldaanbieder;
  • De impliciete of expliciete voorstelling van de Reseller, website van Reseller of personeel van Reseller als zijnde werknemers, medewerkers, managers of andere vertegenwoordigers van de Beeldaanbieder, of dat de Reseller namens Beeldaanbieder handelt.

  Alle zakelijke correspondentie, overeenkomsten en contracten die van kracht zijn tussen de Beeldaanbieder en de Reseller zijn zakelijke geheimen en dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld. De Beeldaanbieder behoudt zich het recht voor om een gepaste schadevergoeding te eisen, financieel en anderszins, in geval van ongeoorloofde openbaarmaking van deze zakelijke geheimen.

  8. BEËINDIGING

  Deze Overeenkomst vangt aan na het akkoord gaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst op de Website van Beeldaanbieder, of wanneer ondertekend door de Reseller, of ten tijde van het eerste gebruik van het API-Programma. De Overeenkomst is geldig tot de beëindiging ervan.

  De Beeldaanbieder behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op elk gewenst moment en om welke reden dan ook eenzijdig te beeindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, en is niet verplicht om een reden op te geven voor deze beëindiging.

  In het geval van beëindiging van de Overeenkomst behoudt de Beeldaanbieder zich het recht voor om het geldbedrag op het saldo van Reseller in te houden.

  Niettegenstaande andere bepalingen van deze Overeenkomst, betekent een breuk of andere beëindiging van deze Overeenkomt geen wijziging of beperking van de verplichtingen van de Reseller om de gedownloade Bestanden te vergoeden.

  Deze Overeenkomst zal worden beeindigd zonder afbreuk te doen aan de rechten van de Beeldaanbieder, in overeenstemming met het feit van verdediging en beperking van aansprakelijkheid zoals in de voorwaarden van deze Overeenkomst, de Gebruikersovereenkomst en de Lidmaatschapsovereenkomst zijn bepaald en gewaarborgd, waarvan de verdediging, beperking van aansprakelijkheid en rechten ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht zullen blijven. Op dezelfde wijze zullen de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst met betrekking tot de vertrouwelijke informatie, schadeloosstelling, beheer van materialen, afwijzing van aansprakelijkheid en andere vormen van beperking van de aansprakelijkheid volledig van kracht blijven, ook na beëindiging van deze Overeenkomst.

  9. AFWIJZING VAN GARANTIES

  De inhoud van de Website van Beeldaanbieder en de Website zelf worden aangeboden voor bezoek en voor gebruik zonder enige inmenging van de kant van de Website-eigenaren (met uitzondering van voorafgaande moderatie), en zonder enige voorwaarden en garanties, expliciet of impliciet. Dit betreft ook enige verkoopgaranties. De Beeldaanbieder garandeert niet dat de inhoud van de Website en de werking ervan aan de verwachtingen en de eisen van een Reseller zal voldoen, noch dat het gebruik ervan altijd foutloos of zonder onderbrekingen zal zijn.

  De Beeldaanbieder garandeert niet dat de Website of haar bestanden die voor het downloaden beschikbaar zijn geen infecties, virussen of andere beschadigende elementen zullen bevatten.

  10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  De Reseller begrijpt en accepteert dat hij/zij zonder enige beperkingen de verantwoordelijkheid en de risico's die voortvloeien uit het gebruik van de Website begrijpt en op zich neemt.

  De Beeldaanbieder, haar medewerkers, management, partners, aandeelhouders en vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor storingen van welke aard dan ook of onderbreking van de werking van de Website resulterend in verlies van zakelijke gegevens, winst of andere financiële verliezen als gevolg van claims van welke aard dan ook, verliezen, vorderingen, handelingen of andere voorvallen die uit deze Overeenkomst en haar jurisdictie voortvloeien, met inbegrip van maar niet beperkt tot de navigatie van de Website, het gebruik, de toegang tot materialen of onderdelen ervan, evenals alle rechten inclusief garanties, ook als Depositphotos op de hoogte was gesteld van de theoretische mogelijkheid van dergelijke onderbrekingen, ongeacht of de gebeurtenis en de storing van de Website al dan niet het gevolg waren van inbreuk op intellectuele of andere eigendomsrechten, een schending van de wet, nalatigheid, contractaansprakelijkheid of andere soortgelijke gevallen en situaties.

  De Beeldaanbieder is niet verantwoordelijk voor het tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk, falen van het API-programma of problemen met de werking ervan. De Beeldaanbieder is niet verantwoordelijk voor verloren winsten in verband met mankementen aan het API-programma.

  Krachtens de voorwaarden van deze Overeenkomst of als gevolg van het gebruik van de Website, in het geheel of van een van haar onderdelen, zal het totale bedrag van de aansprakelijkheid van de Beeldaanbieder worden beperkt tot de vergoeding die de Beeldaanbieder voor het betreffende bestand heeft ontvangen, maar in geen geval zal de vergoeding hoger zijn dan het equivalent van $100 (100 Amerikaanse dollar).

  11. TOEPASSELIJK RECHT

  De Website wordt geëxploiteerd, beheerd en gecontroleerd door Depositphotos Inc., met hoofdvestiging in de staat Florida in de Verenigde Staten. De Website is in elk land van de wereld toegankelijk voor gebruik. Aangezien alle landen unieke wettelijke en juridische bepalingen hebben die kunnen verschillen met de wetten van de staat Florida, aanvaardt de Reseller door het aanmelden op de Website dat deze Overeenkomst onderworpen is aan de wetten van de staat Florida in de Verenigde Staten. Deze Overeenkomst valt niet onder het VN-Verdrag inzake de Internationale Handelscontracten.

  De Reseller stemt ermee in om alle noodzakelijke kennisgevingen die aan hem/haar op het door hem/haar tijdens het aanmelden op de Website doorgegeven postadres worden gericht, te openen en te verwerken.

  De Reseller stemt ermee in om zich te onthouden van:

  • Alle rechten die hij/zij zou kunnen hebben op een proces of het resultaat van een juryrechtspraak.
  • Het deelnemen aan of het organiseren van een collectieve claim tegen de Beeldaanbieder in verband met de werking van de Website, bepalingen van deze Overeenkomst of hierin vermelde Overeenkomsten.

  Indien in verband met deze Overeenkomst conflicten ontstaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot de interpretatie, uitvoering, schending of implementatie, zal dit aan arbitrage worden onderworpen in de staat Florida in de Verenigde Staten.

  Als de Beeldaanbieder verplicht is om naar een andere rechtbank dan het arbitragehof te gaan voor de inning van eventuele verschuldigde gelden of voor de handhaving van haar rechten, gaat de Reseller ermee akkoord om de Beeldaanbieder voor alle kosten, betalingen en gelden te vergoeden in het geval de Beeldaanbieder succesvol is.

  12. RELATIE VAN PARTIJEN

  De Reseller bevestigt en garandeert dat hij/zij onder geen enkele omstandigheid handelingen zal verrichten die zouden kunnen worden geïnterpreteerd alsof hij/zij een werknemer, beheerder, manager of contractant van Depositphotos Inc. is.

  Het feit van instemming met deze Overeenkomst door de Reseller en het gebruik van het API-programma impliceert op geen enkele manier dat er sprake is van een werkgever/werknemer-relatie of vertegenwoordigerscontracten of -regelingen tussen de Reseller en Beeldaanbieder.

  De Beeldaanbieder draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele handelingen die door de Reseller zijn uitgevoerd met banners, logo's, links en andere elementen van het ontwerp en de intellectuele eigendom van de Website van de Beeldaanbieder.

  13. CONTACT

  Als er nog vragen zijn over de bepalingen in deze Overeenkomst, wordt de Reseller verzocht om contact op te nemen met de Beeldaanbieder via onderstaande contactgegevens:

  E-mail: support@depositphotos.com.

  Of gebruik het Contactformulier.

  14. INSTEMMINGSVERKLARING

  DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE OVEREENKOMST ERKENT DE RESELLER DAT HIJ/ZIJ DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN, BEGRIJPT, EN DE GELEGENHEID HEEFT GEHAD OM ONAFHANKELIJK JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN, VOORDAT HIJ/ZIJ ERMEE AKKOORD GING. IN ACHT NEMEND DAT DEPOSITPHOTOS AKKOORD GAAT OM DE API-INTERFACE TE VERSCHAFFEN EN HET GEBRUIK, DE AANSCHAF EN DE LEVERING VAN BESTANDEN MOGELIJK TE MAKEN, STEMT DE RESELLER ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DE RESELLER STEMT ER VERDER MEE IN DAT DIT DE VOLLEDIGE EN ENIGE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING IS TUSSEN DE RESELLER EN BEELDAANBIEDER, EN DAT DIT ELK VOORSTEL OF VOORAFGAANDE OVEREENKOMST, MONDELING OF SCHRIFTELIJK?K, EN ALLE OVERIGE COMMUNICATIE TUSSEN RESELLER EN BEELDAANBIEDER MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST VERVANGT.

  Disclaimer: De originele, wettelijk bindende versie van dit document is opgesteld in het Engels, en deze is vertaald naar andere talen om tegemoet te komen aan onze niet-Engelssprekende gebruikers. In het geval van enige discrepantie tussen de Engels versie en een vertaalde versie, prevaleert de Engelse versie.

  Favorieten
  Favorieten Toevoegen aan Winkelwagen Nieuwe map Optie
  • Map bekijken
  • Move Folder
  • Map bewerken
  • Map verwijderen
  • Show Preview
  Klik om notities toe
  te voegen aan deze map.
  Notities: