Live-Chat Onze Abonnementen en Prijzen
 • Juridische Informatie
 • DMCA Inbreuk op Auteursrecht
 • DMCA INBREUK OP AUTEURSRECHT

  Depositphotos Inc. ("Depositphotos") respecteert de intellectuele eigendom van anderen en we verwachten hetzelfde van de gebruikers van onze website. Als u van mening bent dat bestanden of materiaal die door Depositphotos ter beschikking zijn gesteld inbreuk maken op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, zoals uiteengezet in de Digital Millennium Copyright Act uit 1998 ("DMCA"), volg dan onderstaande procedure. Het bericht dient een schriftelijke kennisgeving te zijn gericht aan de aangewezen gemachtigde van Depositphotos en dient het volgende te bevatten:

  • De schriftelijke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het exclusieve recht waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt.
  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele website door een enkele kennisgeving zijn genoemd, een representatieve lijst van deze werken op de desbetreffende website.
  • Identificatie van het materiaal waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt dan wel het onderwerp vormt van inbreukmakende activiteiten en dat dient te worden verwijderd of waarvoor de toegang dient te worden geblokkeerd, en de informatie die redelijkerwijs voldoende is om Depositphotos in staat te stellen om het materiaal te lokaliseren.
  • Informatie die redelijkerwijs voldoende is voor Depositphotos om met de klagende partij contact op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd.
  • Een verklaring inhoudende dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd niet toegestaan is door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet.
  • Een verklaring dat de in het bericht gegeven informatie juist is en dat, op straffe van meineed, de klagende partij gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt.

  De hierboven vermelde gegevens dienen te worden ingediend als een schriftelijke kennisgeving aan de volgende Aangewezen Gemachtigde van Depositphotos:

  Naam van de Gemachtigde die Aangewezen is voor het Ontvangen van Berichten van Vermeende Schending: Copyright Agent, Depositphotos Inc.
  Auteursrechten-agent: 6750 N. Andrews Ave., Suite 200, Fort Lauderdale, FL 33309, USA.
  Faxnummer: 44-870-820-0052
  E-mailadres van Aangewezen Gemachtigde: abuse@depositphotos.com

  Als u niet voldoet aan al deze eisen, kan uw DMCA-melding ongeldig zijn. Alle andere verzoeken, waaronder verzoeken inzake technische ondersteuning, facturering enz., die aan deze gemachtigde worden ingediend zullen niet in aanmerking worden genomen.

  Favorieten
  Favorieten Toevoegen aan Winkelwagen Nieuwe map Optie
  • Map bekijken
  • Move Folder
  • Map bewerken
  • Map verwijderen
  • Show Preview
  Klik om notities toe
  te voegen aan deze map.
  Notities: