Live-Chat Onze Abonnementen en Prijzen
 • Juridische Informatie
 • Standaard en Uitgebreide Licentieovereenkomst
 • STANDAARD EN UITGEBREIDE LICENTIEOVEREENKOMST'

  Hetgeen volgt is een juridische overeenkomst tussen u of de organisatie die u vertegenwoordigt of uw werkgever, of een andere entiteit namens wie u deze overeenkomst aangaat (hierna "u" genoemd) en Depositphotos Inc., als de licentiegever (hierna "Depositphotos" genoemd), en bepaalt de bepalingen en voorwaarden waaronder u foto's, vectorafbeeldingen, video's of andere materialen (hierna ''Bestand'' of ''Bestanden'' genoemd) die gedownload zijn op www.depositphotos.com (hierna ''Website'' genoemd) of anderszins via Depositphotos aan u beschikbaar zijn gesteld, gebruikt. Met het downloaden van een Bestand, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst (hierna "Overeenkomst" genoemd).

  Depositphotos behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, in afzonderlijke delen of in zijn geheel, wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen aan deze Overeenkomst door te voeren, en u stemt ermee in gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zijn rechtsgeldig en gaan van kracht vanaf het moment van publicatie. Indien u het om welke reden dan ook niet eens bent met deze Overeenkomst en niet akkoord gaat met de voorwaarden hierin, heeft u geen toegang tot de Website en het gebruik ervan.

  1. ALGEMENE BEPALINGEN
  1. Met inachtneming van de hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen, verleent Depositphotos u een non-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie omhet Bestand, in zijn geheel of gedeeltelijk, een onbeperkt aantalkeren te gebruiken voor het creëren van een product dat valt binnen het bereik van toegestaan gebruik, maar geeft u geen recht op het auteursrecht en/of de intellectuele-eigendomsrechten van het Bestand. Alle auteursrechten en/of andere intellectuele-eigendomsrechten op het Bestand zijn voorbehouden aan Depositphotos en/of de deelnemer die het Bestand levert.
  2. Alle Bestanden op de Website kunnen worden gedownload onder de Standaard en/of de Uitgebreide licentie. Volg deze regels bij het kiezen van de juiste licentie:
  1. Indien het Bestand wordt gebruikt om een product te maken dat gebruikt wordt voor de Verkoop of voor Gratis Verspreiding:
  1. indien een Bestand een ondergeschikte rol speelt voor een product, is de Standaard Licentie van toepassing;
  2. indien een Bestand een belangrijke rol speelt voor een product, is de Uitgebreide Licentie van toepassing.
  1. Producten voor de Verkoop: Producten die worden verspreid om commerciële inkomsten te genereren (bijv. verkoop van websjablonen, T-shirts, boeken, kalenders, etc.). Een product dat op verzoek van een klant wordt gemaakt, wordt niet beschouwd als een Product voor de Verkoop. Echter, indien een klant dit product verspreidt of voornemens is te verspreiden om commerciële inkomsten te genereren, wordt het beschouwd als een Product voor de Verkoop. Als u aan een project voor een klant werkt, houd dan rekening met het eindgebruik van het product voordat u een Bestand downloadt, om te bepalen welke licentie u dient aan te schaffen.
  2. Producten voor Gratis Verspreiding: Een product dat aan een breed publiek zal worden verspreid zonder dat er enige commerciële inkomsten worden gegenereerd (bijv. gratis websjablonen, ansichtkaarten, folders, etc.).
  2. DEFINITIE VAN DE ''BELANGRIJKE ROL'' EN ''ONDERGESCHIKTE ROL'' VAN HET BESTAND VOOR EEN PRODUCT

  De rol die een Bestand speelt voor een product wordt bepaald door de waarde die het Bestand aan het product toevoegt en in hoeverre het Bestand invloed heeft op het besluit van een klant om voor dit bepaalde product te kiezen in plaats soortgelijke producten.

  1. Een belangrijke rol: Een Bestand wordt beschouwd een belangrijke rol voor een product te spelen als het Bestand een primair, bepalend of belangrijk onderdeel van het product is, en een toegevoegde waarde aan het product geeft, of invloed heeft op de voorkeur van een klant voor dit specifieke product.
  2. Een ondergeschikte rol: Een Bestand wordt beschouwd een ondergeschikte rol voor een product te spelen als het Bestand een bijkomstig onderdeel is van het product, geen belangrijke toegevoegde waarde geeft aan het product en geen invloed heeft op de voorkeur van de klant voor dit product.
  3. DE STANDAARD LICENTIE
  1. De Standaard licentie staat u toe om het gedownloade Bestand te gebruiken voor het maken van allerlei soorten producten (met uitzondering van Producten voor de Verkoop of Producten voor Gratis Verspreiding, waarbij het Bestand een belangrijke rol speelt voor het product en er een toegevoegde waarde aan geeft).
  2. Voorwaarden:
  Het aantal bezoekers van de websiteOnbeperkt
  Het aantal exemplaren of vertoningenMaximaal 500.000
  Het aantal exemplaren of weergaven voor elektronisch gebruikMaximaal 500.000
  De maximaal toegestane grootte (resolutie) van het ongewijzigde Bestand voor elektronisch gebruikOnbeperkt
  (de resolutie moet niet hoger zijn dan de schermresolutie van het gebruikte apparaat).
  Het maken van allerlei soorten producten
  (met uitzondering van Producten voor de Verkoop of Producten voor Gratis Verspreiding, waarbij het Bestand een belangrijke rol speelt voor het product en er een toegevoegde waarde aan geeft)
  Toegestaan
  Het maken van Producten voor de Verkoop of Producten voor Gratis Verspreiding, waarbij het Bestand een ondergeschikte rol speelt voor het productToegestaan
  Het maken van Producten voor de Verkoop of Producten voor Gratis Verspreiding, waarbij het Bestand een belangrijke rol speelt voor het product en er een toegevoegde waarde aan geeftNiet toegestaan
  1. Voorbeelden van toegestaan gebruik:
  1. Digitaal gebruik: websites; reclamebanners; screensavers; bureaubladachtergronden; software (voor pc of mobiele apparaten); e-kaarten; e-mails; e-boeken; presentaties (PowerPoint, Flash, etc.); films, video's en tv-reclame; niet-officiële logo's; persoonlijk gebruik; etc.
  2. Gebruik in drukvorm: advertenties in kranten en tijdschriften; gedrukt reclamemateriaal; omslagen en illustraties voor boeken, kranten, tijdschriften; visitekaartjes; folders; affiches; cd/dvd-hoesjes; wikkels, etiketten en productverpakkingen; kantoorartikelen: mappen, schriften, pennen, potloden en stickers; hangers; kalenders; mokken en glazen; muismatjes; T-shirts, kleding; persoonlijk niet-commercieel gebruik; etc.
  3. Digitaal gebruik en gebruik in drukvorm dat bestemd is voor uitzending, openbare presentatie of reproductie: het totale aantal kijkers, weergaven, kopieën of afdrukken mag niet groter zijn dan 500.000 (vijfhonderdduizend). Het maximale aantal toegestane bezoekers is niet van toepassing in het geval van het maken van websites.
  4. DE UITGEBREIDE LICENTIE
  1. De Uitgebreide licentie is inclusief alle toegestane soorten gebruik onder de Standaard licentie, heeft geen limiet op het aantal exemplaren, afdrukken of weergaven, en staat u toe het gedownloade Bestand te gebruiken voor het maken van Producten voor de Verkoop of Producten voor Gratis Verspreiding waarbij het Bestand een belangrijke rol speelt voor het product en er een toegevoegde waarde aan geeft.
  2. Voorwaarden:
  Het aantal bezoekers van de websiteOnbeperkt
  Het aantal exemplaren of vertoningenOnbeperkt
  Het aantal exemplaren of weergaven voor elektronisch gebruikOnbeperkt
  De maximaal toegestane grootte (resolutie) van het ongewijzigdeOnbeperkt
  (resolutie mag niet hoger zijn dan de schermresolutie van het gebruikte apparaat)
  Het maken van Producten voor de Verkoop of Producten voor Gratis Verspreiding, waarbij het Bestand een ondergeschikte rol speelt voor het productToegestaan
  Het maken van Producten voor de Verkoop of Producten voor Gratis Verspreiding, waarbij het Bestand een belangrijke rol speelt voor het product en er een toegevoegde waarde aan geeftToegestaan
  1. Voorbeelden van toegestaan gebruik:
  1. Digitaal gebruik: websites; websitesjablonen, reclamebanners; screensavers; bureaubladachtergronden; software (voor pc of mobiele apparaten); e-kaarten; e-mails; e-boeken; presentaties (PowerPoint, Flash, etc.); documentsjablonen; andere soorten sjablonen; films, video's en tv-reclame; niet-officiële logo's; producten voor de verkoop en gratis verspreiding; persoonlijk niet-commercieel en commercieel gebruik; etc.
  2. Gebruik in drukvorm: advertenties in kranten en tijdschriften; gedrukt reclamemateriaal; omslagen en illustraties voor boeken, kranten, tijdschriften; boeken die geheel of grotendeels uit illustraties bestaan; visitekaartjes; folders; affiches, cd/dvd-hoesjes; wikkels, etiketten en productverpakkingen; kantoorartikelen: mappen, schriften, pennen, potloden, stickers; hangers; kalenders; mokken en glazen; muismatjes; T-shirts, kleding; producten voor de verkoop of verspreiding; persoonlijk niet-commercieel en commercieel gebruik; etc.
  5. BESTANDEN ''UITSLUITEND VOOR REDACTIONEEL GEBRUIK''
  1. Bestanden die gemarkeerd zijn als "Uitsluitend voor Redactioneel Gebruik" worden verkocht onder een beperkte Standaard licentie; en het is niet toegestaan deze Bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden of reclame. Deze Bestanden kunnen beelden bevatten van mensen zonder vrijwaringsverklaring portretrecht, of van privé-eigendom, bekende handelsmerken of andere beschermde zaken waarvoor speciale toestemming kan zijn vereist in geval van commercieel gebruik of reclame.
  2. Wanneer u een dergelijk Bestand gebruikt, dient u alle mogelijke en redelijke inspanningen te leveren om de eigenaar van het auteursrecht (de Depositphotos-medewerker) te vermelden, Depositphotos als bronvermelding te geven en een link te plaatsen naar www.depositphotos.com (indien van toepassing). De auteursrechtvermelding dient het volgende te bevatten: "[Naam of Gebruikersnaam van de Deelnemer (maker)] /Depositphotos.com".
  3. Voorbeelden van toegestaan gebruik:
  1. Publicatie: kranten, tijdschriften, etc.; artikelen en publicaties op blogs of websites; artikelen in encyclopedieën, naslagwerken; niet-commercieel gebruik in verband met belangrijke evenementen; niet-commerciële presentaties, tv-programma's; documentairefilms; nieuws; persoonlijk gebruik.
  1. Voorbeelden van niet-toegestaan gebruik:
  1. Alle commerciële doeleinden; reclame; merk- of productpromoties; etc.
  6. NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK VAN HET BESTAND
  1. U mag niet:
  1. Het Bestand beschikbaar stellen voor gratis download op een gedeeld apparaat, service, software of website met het oog op het uitwisselen, overbrengen of distribueren ervan;
  2. Het Bestand, of de rechten erop, aan derde partijen overdragen, doorverkopen, in sublicentie geven, verhuren, doneren of anderszins overdragen;
  3. Omstandigheden creëren waardoor het Bestand van het product kan worden afgehaald;
  4. Derde partijen toegang verlenen tot het Bestand voor verder gebruik;
  5. Het ongewijzigde Bestand gebruiken in een e-formaat met een resolutie die groter is dan de schermresolutie van het gebruikte apparaat);
  6. Een bestand dat gemarkeerd is als "Alleen voor Redactioneel Gebruik" gebruiken voor commerciële doeleinden;
  7. Het Bestand gebruiken voor het maken van een officieel logo, bedrijfsnaam of handelsmerk;
  8. Het Bestand gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van het Bestand of een handelsmerk van een derde partij, of die kan leiden tot een klacht over misleidende reclame of oneerlijke concurrentie;
  9. Het Bestand gebruiken voor SPAM-mailings;
  10. Het bestand gebruiken op een manier die concurreert met het bedrijf Depositphotos;
  11. Het Bestand gebruiken, weergeven of plaatsen op een zodanige wijze dat dit kan leiden tot de conclusie dat het model in het Bestand de producten of diensten van een onderneming of handelsmerk goedkeurt of onderschrijft;
  12. Een persoon afbeelden in het Bestand in gevoelige scenario's die redelijkerwijs kunnen worden geacht beledigend of onflatteus te zijn voor deze persoon (bijv. gerelateerd aan geestelijke of lichamelijke aandoeningen, seksuele of impliciet seksuele handelingen of voorkeuren, criminaliteit, fysiek of psychisch misbruik of gezondheidsaandoeningen);
  13. Het Bestand gebruiken voor pornografische, illegale of immorele doeleinden;
  14. Het Bestand gebruiken in artikelen of producten die een persoon of model in het Bestand in verlegenheid kunnen brengen of vernederen;
  1. Al het verboden gebruik van het Bestand zal worden beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. U wordt aansprakelijk gehouden voor alle schade veroorzaakt door inbreuk op het auteursrecht, met inbegrip van eventuele aanspraken van derde partijen. Daarnaast behoudt Depositphotos zich het recht voor uw licentie van een Bestand dat u hebt gebruikt op een wijze die beschouwd wordt als inbreuk op het auteursrecht in te trekken.
  7. BEPERKINGEN VAN PERSOONLIJKE LICENTIES
  1. De Standaard en Uitgebreide licenties zijn persoonlijke licenties. Een persoonlijke licentie geeft toestemming aan slechts één (1) persoon (gebruiker) om Bestanden te downloaden en te gebruiken. Het is u echter toegestaan materialen of afgeleide werken die Bestanden bevatten over te dragen aan uw klanten voor reproductie binnen de grenzen van het toegestane gebruik, mits zij geen extra rechten ontvangen op de Bestanden en geen toegang hebben tot de Bestanden of de Bestanden kunnen extraheren van de materialen die u verstrekt.
  2. Gelijktijdig gebruik van dezelfde account op de Website door meerdere gebruikers is niet toegestaan. Elke gebruiker die toegang wenst te krijgen tot de Website dient zijn/haar eigen account te hebben. Er zijn op de Website speciale abonnementen beschikbaar voor zakelijk gebruik en meerdere gebruikers. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice, of bezoek onze pagina met abonnementen voor teams.
  8. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

  Uw rechten op het gebruik van het Bestand zijn onderworpen aan deze Overeenkomst, en u gaat deze Overeenkomst aan nadat u een Bestand hebt gedownload. U hebt het recht het gedownloade Bestand te gebruiken, mits er geen achterstallige betalingen, betwiste creditcardbetalingen of geretourneerde betalingen per creditcard of cheque op uw account staan. Indien er achterstallige betalingen op uw account staan, verliest u de rechten op het gebruik van het gedownloade Bestand totdat het achterstallige bedrag volledig is betaald, en dient u te stoppen met het gebruik van het Bestand of afgeleide werken daarvan en alle nodige inspanningen te leveren om te stoppen deze te gebruiken totdat het achterstallige bedrag volledig is betaald. Daarnaast dient u Depositphotos alle redelijke kosten (met inbegrip van honoraria van juristen) die zijn gemaakt voor het innen van de achterstallige betalingen te vergoeden. Depositphotos behoudt zich het recht voor om een via deze Overeenkomst verleende licentie in te trekken of te wijzigen, of om welke reden dan ook een Bestand te vervangen met een soortgelijk/alternatief Bestand.

  9. ONAFHANKELIJK ONDERZOEK

  Depositphotos behoudt zich het recht voor het gebruik van het Bestand te controleren om uw naleving van deze Overeenkomst te verifiëren. U dient voor een dergelijke controle alle desbetreffende documenten ter beschikking te stellen. Een dergelijke controle wordt uitgevoerd op kosten van Depositphotos, tenzij uit een dergelijke controle blijkt dat u een achterstallige betaling heeft. In dat geval dient u uw achterstallige betaling volledig te voldoen, met inbegrip van de rentekosten die tijdens de periode van de controle zijn ontstaan.

  10. GARANTIES EN SCHADELOOSSTELLING
  1. Depositphotos garandeert en waarborgt dat het Bestand dat in volledige overeenstemming met deze Overeenkomst is geüpload en gebruikt, niet in strijd is met enige auteursrechten, morele rechten en intellectuele-eigendomsrechten, handelsmerken, of recht op privacy of publicatie van derde partijen.
  2. Met betrekking tot Bestanden die gemarkeerd zijn als "Alleen voor Redactioneel Gebruik", geeft Depositphotos geen waarborg of garanties wat betreft het gebruik van personen, handelsmerken, logo's, kunstwerken of architectuur die op dergelijke Bestanden staan afgebeeld. Ondanks het feit dat Depositphotos alle redelijke inspanningen levert om zorg te dragen voor de nauwkeurige beschrijvingen van Bestanden die zijn gemarkeerd als "Alleen voor Redactioneel Gebruik", kan Depositphotos de juistheid van dergelijke informatie niet garanderen.
  3. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van het Bestand en het verkrijgen van de juiste licenties voor het gebruik ervan. Met het uploaden van Bestanden naar de Website garanderen en verzekeren de Depositphotos-deelnemers (makers) dat zij over alle nodige auteursrechten op deze Bestanden beschikken. Depositphotos is een gemachtigde vertegenwoordiger, die Bestanden die door deelnemers zijn geüpload distribueert en in licentie geeft.
  4. De Bestanden op de Website worden aangeboden "zoals ze zijn", zonder enige vorm van garantie. U aanvaardt alle risico's die samenhangen met de kwaliteit en het gebruik van het Bestand. Depositphotos is niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten en verliezen als gevolg van uw gebruik van het Bestand.
  5. U gaat ermee akkoord Depositphotos, haar medewerkers, werknemers, aandeelhouders, directeuren, managers, leden en deelnemers, te vrijwaren en schadeloos te houden tegen eventuele schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van het Bestand of een toegestaan afgeleid werk. U stemt er verder mee in Depositphotos schadeloos te stellen van alle kosten en uitgaven die Depositphotos maakt bij de handhaving van de voorwaarden van deze Overeenkomst.
  6. Depositphotos' maximale totale verplichting en aansprakelijkheid voor alle aanspraken is beperkt tot vijfduizend Amerikaanse dollar (USD $ 5000).
  11. OVERIGE BEPALINGEN
  1. Als u deze Overeenkomst aangaat namens uw werkgever, cliënt of een andere entiteit, garandeert en verzekert u dat u daar het volledige recht en bevoegdheid tot hebt. Indien u een dergelijke bevoegdheid niet hebt, worden alle activiteiten op de Website beschouwd als een schending van deze Overeenkomst.
  2. De geldigheid, interpretatie en tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst, zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het nakomen of schenden van deze Overeenkomst, en daarmee samenhangende zaken, zijn onderworpen aan de interne wetgeving van de staat van New York (zonder verwijzing naar de keuze van rechtsleer). Elke rechtszaak of juridische procedure betreffende de geldigheid, interpretatie en de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst, zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het nakomen of schenden van deze Overeenkomst, en daarmee samenhangende zaken, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de staatsgerechtshoven of federale gerechtshoven van de staat en county van New York. Alle partijen stemmen in met de exclusieve bevoegdheid van deze gerechtshoven, en zien af van enig bezwaar tegen de geschiktheid of het gemak van dergelijke rechtsgebieden. Het VN-Verdrag inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet van toepassing op deze Overeenkomst.
  3. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Depositphotos met betrekking tot het onderwerp daarvan. Geen verklaring van afstand, instemming, aanpassing of wijziging van de voorwaarden van deze Overeenkomst zal Depositphotos binden, tenzij schriftelijk ondertekend door Depositphotos. Met het aangaan van deze Overeenkomst doet u afstand van de voorwaarden die uiteengezet zijn in een ander soortgelijk document en die een aanvulling vormen op of in strijd zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Dergelijke voorwaarden worden door Depositphotos beschouwd als belangrijke wijzigingen aan deze Overeenkomst en worden verworpen. Als u een aparte overeenkomst aangaat met Depositphotos, voorzien van een natte stempel, behoudt Depositphotos zich het recht voor om de lijst van toegestane en niet-toegestane wijzen om het Bestand te gebruiken te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden in de gewijzigde overeenkomst beschreven en opgenomen; deze wijzigingen worden echter niet aangebracht aan de algemene overeenkomst die gepubliceerd is op de Website.
  4. Als Depositphotos tegen u een zaak of procedure begint voor de naleving of interpretatie van deze Overeenkomst, is Depositphotos niet aansprakelijk voor eventuele kosten, uitgaven en honoraria van juristen (met inbegrip van alle daarmee verband houdende kosten en uitgaven) die ontstaan zijn in verband met deze zaak of procedure en het verkrijgen en de tenuitvoerlegging van een beslissing of beschikking daarvan.
  5. Deze Overeenkomst en de bijbehorende rechten en verplichtingen mogen niet door u, geheel of gedeeltelijk, worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Depositphotos, en elke ongeoorloofde toewijzing of overdracht zal worden vervolgd.
  6. Deze Overeenkomst en alle bijbehorende documenten zijn opgesteld in het Engels. Elke vertaling hiervan of versie in een andere taal dan het Engels is slechts bedoeld voor het gemak van de gebruiker. In geval van enige discrepantie tussen deze Engels versie en een andere versie, prevaleert de Engelse versie.
  7. Titels en ondertitels in deze Overeenkomst zijn opgenomen voor de leesbaarheid en voor het gemak, en zullen niet bij de interpretatie van deze Overeenkomst in beschouwing worden genomen.
  8. Met het downloaden van het Bestand, erkent u dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met de andere documenten betreffende het werk met de Website en het gebruik van Bestanden.

  MET HET AANGAAN VAN DEZE OVEREENKOMST ERKENT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGRIJPT, EN DAT U DE GELEGENHEID HEBT GEHAD OM ONAFHANKELIJK JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN VOORDAT U DEZE OVEREENKOMST AANGING. IN ACHT NEMEND DAT DEPOSITPHOTOS AKKOORD GAAT DE BESTANDEN TE VERSCHAFFEN, STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

  IN HET GEVAL VAN EEN SCHENDING VAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, BEHOUDT DEPOSITPHOTOS ZICH HET RECHT VOOR OM (ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING) UW ACCOUNT OP TE SCHORTEN EN LICENTIES OP GEDOWNLOADE BESTANDEN IN TE TREKKEN.

  INDIEN U NIET ZEKER BENT OF HET BEOOGDE GEBRUIK VAN HET BESTAND WEL OF NIET IS TOEGESTAAN ONDER DE VOORWAARDEN VAN EEN BEPAALDE LICENTIE, NEEM DAN TER VERDUIDELIJKING CONTACT OP MET ONZE KLANTENSERVICE VOORDAT U HET BESTAND DOWNLOADT.

  Ingangsdatum 20 april 2015

  Bekijk ook onze "Vergelijking van de licentiemogelijkheden". Klik hier.

  Favorieten
  Favorieten Toevoegen aan Winkelwagen Nieuwe map Optie
  • Map bekijken
  • Move Folder
  • Map bewerken
  • Map verwijderen
  • Show Preview
  Klik om notities toe
  te voegen aan deze map.
  Notities: