Live Chat Onze Abonnementen en Prijzen
 • Juridische Informatie
 • Standaard en Uitgebreide Licentieovereenkomst
 • STANDAARD EN UITGEBREIDE LICENTIEOVEREENKOMST

  DEFINITIES
  • Bestand: Foto, vectorafbeelding, video of andere bestanden die aangeboden worden op de website www.depositphotos.com.
  • Producten voor de Verkoop: Producten die worden verspreid om commerciële inkomsten te genereren (verkoop van websjablonen, T-shirts, boeken, kalenders, etc.).
  • Opmerking: Een product dat op verzoek van een klant wordt gemaakt wordt niet noodzakelijkerwijs beschouwd als een Product voor de Verkoop. Echter, indien een klant dit product verspreidt of voornemens is te verspreiden om commerciële inkomsten te genereren, wordt het beschouwd als een Product voor de Verkoop. Als u aan een project voor een klant werkt, houd dan rekening met het eindgebruik van het product voordat u een Bestand aanschaft, om te bepalen wat de juiste licentie is om deze aan te schaffen.
  • Producten voor Gratis Verspreiding: Een product dat aan een breed publiek zal worden verspreid zonder het genereren van enige commerciële inkomsten (gratis websjablonen, ansichtkaarten, folders, gratis cadeautjes, etc.).
  ALGEMENE BEPALINGEN

  Elk Bestand op de website www.depositphotos.com kan worden aangeschaft onder de Standaard Licentie of de Uitgebreide Licentie. Met de aanschaf van een bestand ontvangt de koper een niet-exclusief, niet-overdraagbaar wereldwijd recht om het te gebruiken in het kader van de aangeschafte licentie voor een onbeperkt aantal keren.

  ELKE AANGESCHAFTE STANDAARD OF UITGEBREIDE LICENTIE IS EEN PERSOONLIJKE LICENTIE. Een persoonlijke licentie geeft toestemming aan één (1) natuurlijke persoon (gebruiker) om aangeschafte bestanden te downloaden en te gebruiken. Meerdere gebruikers kunnen niet dezelfde account gebruiken en hebben geen toegang tot de persoonlijke abonnementen. Elke gebruiker moet zijn/haar eigen Depositphotos-account hebben. Er zijn op Depositphotos speciale abonnementen beschikbaar voor zakelijk gebruik en meerdere gebruikers. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice, of bezoek onze pagina 'Abonnementen en prijzen'.

  Volg te allen tijde deze eenvoudige regels op bij het kiezen van de juiste licentie:

  • IIndien een Bestand wordt gebruikt om een product te maken dat NOCH voor de Verkoop NOCH voor Gratis Verspreiding, wordt gebruikt, is de Standaard Licentie altijd het meest geschikt.
  • Indien een Bestand wordt gebruikt om een product te maken dat gebruikt wordt voor de Verkoop of voor Gratis Verspreiding:
  • indien een Bestand een ondergeschikte rol speelt voor een product, is de Standaard Licentie van toepassing;
  • indien een Bestand een belangrijke rol speelt voor een product, is de Uitgebreide Licentie van toepassing.

  Indien het aangeschafte Bestand wordt gebruikt om een product te maken dat NOCH voor de Verkoop NOCH voor Gratis Verspreiding wordt gebruikt, is de rol van het aangeschafte Bestand voor een product (een belangrijke rol of een ondergeschikte rol) NIET van belang. Voor dit soort gebruik is altijd de Standaard Licentie van toepassing.

  Indien het aangeschafte Bestand wordt gebruikt om een product voor de Verkoop of voor Gratis Verspreiding, te maken, is het belangrijk om de rol van dat Bestand voor een product te bepalen. Indien het een ondergeschikte rol is, dient het Bestand te worden aangeschaft onder de Standaard Licentie. In het geval het echter een belangrijke rol is, dient het Bestand uitsluitend onder de Uitgebreide Licentie te worden aangeschaft.

  HET VERSCHIL TUSSEN EEN “BELANGRIJKE ROL” EN EEN “ONDERGESCHIKTE ROL”

  De rol die een Bestand speelt voor een product wordt bepaald door de waarde die het Bestand aan het product toevoegt en in hoeverre het Bestand invloed heeft op het besluit van een klant om dit bepaalde product te kiezen in plaats van soortgelijke producten.

  • Een ondergeschikte rol: Een Bestand wordt beschouwd een ondergeschikte rol voor een product te spelen als het Bestand een bijkomstig onderdeel is van het product, geen belangrijke toegevoegde waarde geeft aan het product en geen invloed heeft op de voorkeur van de klant voor dit product.
  • Een belangrijke rol: Een Bestand wordt beschouwd een belangrijke rol voor een product te spelen als het Bestand een primair, bepalend of belangrijk onderdeel van het product is, en een toegevoegde waarde aan het product geeft, of invloed heeft op de voorkeur van een klant voor dit specifieke product.
  1. DE STANDAARD LICENTIE

  De Standaard Licentie staat het toe om het aangeschafte Bestand te gebruiken om allerlei  producten te maken (met uitzondering van Producten voor de Verkoop of Producten voor Gratis Verspreiding, waar het Bestand een belangrijke rol speelt voor het product en er een toegevoegde waarde aan geeft).

  Het gebruik van een aangeschaft Bestand volgens de voorwaarden van de Standaard Licentie:

  Het aantal exemplaren of weergavenOnbeperkt
  Het aantal exemplaren of weergaven voor elektronische gebruikOnbeperkt
  De maximaal toegestane bestandsgrootte (resolutie) voor elektronisch gebruikOnbeperkt (de resolutie moet niet hoger zijn dan de schermresolutie van het gebruikte apparaat)
  Het maken van allerlei soorten producten (met uitzondering van Producten voor de Verkoop of Producten voor Gratis Verspreiding, waar het Bestand een belangrijke rol speelt voor het product en er een toegevoegde waarde aan geeftToegestaan
  Het maken van Producten voor de Verkoop of Producten voor Gratis Verspreiding waar het Bestand een ondergeschikte rol voor het product speeltToegestaan
  Het maken van Producten voor de Verkoop of Producten voor Gratis Verspreiding, waar het Bestand een belangrijke rol speelt voor het product en er een toegevoegde waarde aan geeftNiet toegestaan

  Voorbeelden van toegestaan ​​gebruik:

  • Digitaal gebruik: artikelen of publicaties op blogs of websites; banners; screensavers; bureaubladachtergronden; software (voor pc of mobiele apparaten); e-kaarten of e-mails; e-boeken; presentaties (PowerPoint, Flash, etc.); films, video's of tv-reclame; niet-officiële logo's, etc.
  • Gebruik in drukvorm: advertenties in kranten of tijdschriften; gedrukt reclamemateriaal; omslagen of illustraties voor boeken, kranten, tijdschriften; visitekaartjes; folders; affiches, cd/dvd-hoesjes; wikkels, etiketten of productverpakkingen; kantoorartikelen: mappen, schriften, pennen, potloden, stickers; hangers; kalenders; mokken of glazen; muismatjes; T-shirts, kleding, etc.
  2. DE UITGEBREIDE LICENTIE

  De Uitgebreide Licentie staat het toe om het aangeschafte Bestand te gebruiken om Producten te maken voor de Verkoop of Producten voor Gratis Verspreiding, waar het Bestand een belangrijke rol voor het product speelt en er een toegevoegde waarde aan geeft.

  Het gebruik van een aangeschaft Bestand volgens de voorwaarden van de Uitgebreide Licentie:

  Het aantal exemplaren of weergavenOnbeperkt
  Het aantal exemplaren of weergaven voor elektronische gebruikOnbeperkt
  De maximaal toegestane bestandsgrootte (resolutie) voor elektronisch gebruikOnbeperkt (de resolutie moet niet hoger zijn dan de schermresolutie van het gebruikte apparaat)
  Het maken van Producten voor de Verkoop of Producten voor Gratis Verspreiding waar het Bestand een ondergeschikte rol voor het product speeltToegestaan
  Het maken van Producten voor de Verkoop of Producten voor Gratis Verspreiding, waar het Bestand een belangrijke rol speelt voor het product en er een toegevoegde waarde aan geeftToegestaan

  Voorbeelden van toegestaan ​​gebruik:

  • Digitaal gebruik: sjablonen van reclamebanners; websjablonen; sjablonen van documenten; sjablonen van presentaties (PowerPoint, Flash, etc.); andere sjablonen; screensavers; bureaubladachtergronden; software (voor pc en mobiele apparaten); e-kaarten of e-mails; e-boeken; films of video's, etc.;
  • Gebruik in drukvorm: boeken die grotendeels uit illustraties bestaan; affiches; kantoorartikelen:mappen, schriften, pennen, potloden, stickers; hangers; kalenders; mokken en glazen; muismatjes; T-shirts, kleding, etc..
  VOORBEELDEN

  Deze voorbeelden kunnen het voor u gemakkelijker maken om te begrijpen of u de Standaard Licentie of de Uitgebreide Licentie nodig hebt:

  • U (of uw klant) wil een Bestand aanschaffen om een afbeelding te maken voor een boek dat bestemd is voor de Verkoop in winkels. Indien een koper in de eerste plaats besluit om het boek te kopen om de inhoud en niet vanwege de omslag of de illustraties binnenin, dan zou het Bestand een ondergeschikte rol spelen (Standaard Licentie). Indien het boek echter voornamelijk uit illustraties bestaat, dan zijn de afbeeldingen de reden waarom het boek wordt aangeschaft; het Bestand speelt daarom een belangrijke rol (Uitgebreide Licentie).
  • U (of uw klant) wilt een Bestand aanschaffen om een afbeelding te maken dat op een T-shirt zal worden gedrukt voor de Verkoop in winkels, en het Bestand is prominent aanwezig in het totale ontwerp. Aangezien een koper de keuze om een T-shirt te kopen grotendeels maakt op basis van de afbeelding, speelt het Bestand een belangrijke rol (Uitgebreide Licentie).
  • U (of uw klant) wilt een Bestand kopen om een afbeelding te maken die gebruikt wordt in folders voor Gratis Verspreiding (bijvoorbeeld een promotie van een evenement). Aangezien mensen vooral geïnteresseerd zijn in de informatie die in de folder staat en niet in de afbeelding die in het ontwerp van de folder wordt gebruikt, speelt de afbeelding een ondergeschikte rol (Standaard Licentie). Dit voorbeeld geldt ook voor vele andere gedrukte producten, waaronder, maar niet beperkt tot: reclamemateriaal; omslagen of illustraties voor boeken, kranten en tijdschriften; visitekaartjes; folders; cd/dvd-hoesjes; productwikkels, etiketten of verpakkingen, etc.
  • U (of uw klant) wil een Bestand kopen om in een programma te gebruiken voor Gratis Verspreiding (via gratis download) op uw website. Indien klanten geïnteresseerd zijn in het programma zelf en niet in de afbeelding die is gebruikt als onderdeel van het ontwerp, dan speelt de afbeelding een ondergeschikte rol (Standaard Licentie). Indien het Bestand dat u gaat aanschaffen een belangrijke rol spelen in het programma (bijvoorbeeld een screensaverprogramma), dan dient u de Uitgebreide Licentie aan te schaffen.
  • U (of uw klant) wil een Bestand kopen om voor het ontwerp van een e-kaart of ansichtkaart te gebruiken voor Gratis Verspreiding, en het product is voornamelijk interessant is door de illustratie; dan speelt de afbeelding een belangrijke rol (Uitgebreide Licentie).
  VERMELDING VAN AUTEURSRECHTEN

  Als een aangeschaft bestand gebruikt wordt voor redactionele doeleinden (artikelen of publicaties op blogs of websites, in kranten of tijdschriften etc., of op televisie), dient een copyrightmelding te worden geplaatst naast het bestand of onderaan het artikel. Deze melding dient te bestaan uit de volgende tekst: "© Depositphotos.com/[Naam of gebruikersnaam van de maker]".

  UITSLUITEND VOOR REDACTIONEEL GEBRUIK

  Bestanden die gemarkeerd zijn als "Uitsluitend voor Redactioneel Gebruik" worden verkocht onder een beperkte Standaard Licentie en het is verboden deze te gebruiken voor commerciële doeleinden of reclame. Deze Bestanden kunnen beelden bevatten van mensen zonder Vrijwaringsverklaring Portretrecht, privé-eigendom, bekende handelsmerken en andere beschermde zaken waarvoor Depositphotos niet de speciale bevoegdheden heeft die vereist zijn voor commercieel gebruik of reclame.

  Voorbeelden van toegestaan gebruik van Bestanden "Uitsluitend voor Redactioneel Gebruik'':

  • Publicatie: kranten, tijdschriften, etc.; artikelen of publicaties op blogs of websites; artikelen in encyclopedieën, naslagwerken, niet-commercieel gebruik in verband met belangrijke evenementen; niet-commerciële presentaties, tv-programma's; persoonlijk gebruik.

  Voorbeelden van niet-toegestaan gebruik van Bestanden "Uitsluitend voor Redactioneel Gebruik'':

  • Alle commerciële doeleinden; reclame- of marketingartikelen, producten, merkpromoties.
  EIGENDOM

  Het feit van de aanschaf van een Bestand geeft de koper een niet-exclusieve licentie voor een onbepaalde tijd op een onbeperkt grondgebied, zonder het recht om het Bestand aan derde partijen te verlenen of in sublicentie te geven, en staat het toe om het Bestand te gebruiken om een product van welke aard dan ook te maken; maar draagt de auteursrechten van de maker of de intellectuele eigendomsrechten op het Bestand niet over. Alle andere rechten op het Bestand, met inbegrip van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, blijven bij Depositphotos en/of de deelnemer die het Bestand levert.

  NIET TOEGESTAAN GEBRUIK VAN HET BESTAND

  Onder GEEN enkel beding kunnen Bestanden voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Ervoor zorgen dat een Bestand beschikbaar is om gratis te kunnen downloaden;
  • Omstandigheden creëren waardoor het Bestand van het product kan worden afgehaald;
  • Het overdragen of verkopen aan derde partijen van een sublicentie of rechten op het Bestand;
  • Het toegang verlenen tot het Bestand aan derde partijen voor verder gebruik;
  • Voor het plaatsen van een ongewijzigd bestand in e-formaat met een resolutie groter dan de schermresolutie van het gebruikte apparaat;
  • Het maken van een officieel logo, bedrijfsnaam of handelsmerk;
  • Een persoon tonen in het bestand met een potentieel gevoelig onderwerp dat kan worden beschouwd als beledigend of ongemakkelijk voor deze persoon (bijv. geestelijke of lichamelijke gezondheidsaandoeningen, sociale kwesties, seksuele of impliciete seksuele handelingen of voorkeuren, criminaliteit, fysiek of psychisch misbruik, of bepaalde aandoeningen);
  • Voor pornografische doeleinden;
  • Voor illegale doeleinden van welke aard dan ook;
  • Voor SPAM-mailings;
  • In artikelen of producten die gebruikt worden om racisme of andere discriminerende praktijken uit te dragen en een persoon of model in het Bestand of de deelnemer die het Bestand levert in verlegenheid kunnen brengen;
  • Het gebruiken, tonen en plaatsen van materialen op een zodanige wijze dat dit kan leiden tot de conclusie dat het model in het Bestand producten of diensten van een onderneming of handelsmerk goedkeurt of onderschrijft.

  ALS U OP ENIGERLEI NIET HELEMAAL ZEKER BENT OF GEBRUIK VAN HET BESTAND WEL OF NIET IS TOEGESTAAN ONDER DE VOORWAARDEN VAN EEN BEPAALDE LICENTIE, NEEM DAN TER VERDUIDELIJKING A.U.B. CONTACT OP MET ONZE KLANTENSERVICE VOORDAT U TOT DE AANSCHAF OVERGAAT.

  Bekijk ook onze "Vergelijking van de licentiemogelijkheden". Klik hier.

  Favorieten
  Favorieten Toevoegen aan Winkelwagen Nieuwe map Bewerken
  • Map bekijken
  • Map verwijderen
  • Map bewerken
  • Show Preview
  Klik om notities toe
  te voegen aan deze map.
  Notities: