Live-Chat Onze Abonnementen en Prijzen
 • Juridische Informatie
 • Privacybeleid
 • PRIVACYBELEID

  Ingangsdatum: 17-07-2014

  Dit document definieert het toepassingsgebied van de persoonlijke levenssfeer en de vertrouwelijkheid van de gegevens die de Gebruiker invult bij het aanmelden op de Website en bij het normale gebruik van de diensten, programma's en voorzieningen van Depositphotos. De Gebruiker kan op elk moment en naar eigen goeddunken het verzamelen en het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens wel of niet toestaan.

  Door deze Website te gebruiken geeft de Gebruiker Depositphotos zijn/haar toestemming om zijn/haar persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken en aan derden te verstrekken volgens de regels en bepalingen van deze overeenkomst.

  Depositphotos Inc. ('Depositphotos') verkondigt en accepteert haar verantwoordelijkheid om de persoonlijke gegevens van Gebruiker te beschermen. Dit document bevat de regels waarmee dergelijke gegevens worden verzameld en gebruikt, evenals de redenen voor bekendmaking van dergelijke gegevens op de Website. Deze regels gelden voor alle persoonlijke gegevens die op en/of door Depositphotos worden verzameld.

  Depositphotos Inc. heeft de Privacy Seal van TRUSTe ontvangen, hetgeen betekent dat dit privacybeleid en onze werkmethoden volgens TRUSTe voldoen aan de programmavereisten van TRUSTe, zoals transparantie, aansprakelijkheid en keuze inzake het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Het TRUSTe-programma heeft geen betrekking op informatie die verzameld kan worden via downloadbare software. Het TRUSTe-programma heeft alleen betrekking op informatie die wordt verzameld via de Website www.depositphotos.com. De missie van TRUSTe als een onafhankelijke derde partij is de versnelde en wereldwijde opbouw van vertrouwen, bij consumenten en organisaties, in online handelingen, via haar toonaangevende betrouwbaarheidsmerk voor privacy en innovatieve oplossingen op het gebied van betrouwbaarheid. Als u vragen of klachten heeft over ons privacybeleid of de werkmethoden, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar support@depositphotos.com . Als u niet tevreden bent met onze reactie kunt u hier contact opnemen met TRUSTe. Het programma van TRUSTe heeft alleen betrekking op informatie die wordt verzameld via deze Website.

  1. TOESTEMMING TOT HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS

  Als de Gebruiker met deze Website werkt, kunnen technische, niet-persoonlijke gegevens over de Gebruiker, zoals het IP-adres van de Gebruiker, het adres van de website vanwaar de Gebruiker naar de Website kwam, de tijd van het bezoek, het soort internetbrowser en de taal, automatisch worden verzameld. Ook kunnen we gegevens verzamelen en analyseren betreft navigatie, zoals het adres en het gebruikte pad van de Gebruiker op de Website, uitgevoerde handelingen op de Website, het gebruik van interne links, etc.

  Persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden alleen verzameld na voorafgaande toestemming van de Gebruiker om bepaalde gegevens binnen deze regels te gebruiken. Met het geven van deze toestemming verstrekt de Gebruiker dergelijke gegevens vrijwillig.

  "Persoonlijke gegevens" zijn onder meer:

  • Gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt tijdens het aanmelden op de Website, zoals inlognaam en wachtwoord, persoonlijke gegevens (volledige naam), e-mailadres. Als u zich op de Website aanmeldt als een Deelnemer verzamelen we aanvullende gegevens, zoals postadres en telefoonnummer;
  • Gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt tijdens de aankoop, zoals factuuradres en creditcardnummer;
  • Als de Gebruiker aangemeld is als Deelnemer, de gegevens die door hem/haar zijn verstrekt voor de uitbetaling van de provisies, inclusief zijn/haar rekeninggegevens bij een financiële instelling die nodig zijn voor de uitbetaling van de provisie, evenals de gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt voor persoonlijke identificatie (kopie van paspoort, rijbewijs of een andere persoonlijk identificatiedocument);
  • Als u zich als Gebruiker heeft aangemeld heeft u de mogelijkheid om in uw profiel aanvullende persoonlijke gegevens te verschaffen, zoals uw adres en telefoonnummer. Op uw pagina "Profiel bewerken" kunt u zelf bepalen welke gegevens die u heeft verstrekt openbaar te zien zullen zijn.

  De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment te weigeren zijn/haar persoonlijke gegevens te verstrekken. In dit geval kunnen echter enkele op de Website aangeboden functies en diensten niet of slechts gedeeltelijk worden gebruikt.

  2. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens van Gebruiker wordt door Depositphotos uitgevoerd voor de volgende doeleinden:

  • Het aanmaken, beheren en onderhouden van een account;
  • Het verwerken van vragen en handelingen op de Website van de Gebruiker;
  • Klantenservice;
  • Data-analyse voor de verbetering van de aangeboden goederen, producten of technologieën;
  • Het bepalen en weergeven van inhoud die speciaal gekozen is in overeenstemming met de voorkeuren en interesses van de Gebruiker;
  • Het beheren van de interactieve onderdelen;
  • De uitbetaling van de provisie aan Deelnemers;
  • Bepalen dat het aangeleverde bestand toebehoort aan een bepaalde Deelnemer;
  • De communicatie betreffende de transacties die door de Gebruiker zijn gedaan;
  • Het informeren aan de Gebruiker over nieuwe producten en diensten.

  Depositphotos kan mededelingen versturen betreffende transacties die door de Gebruiker zijn verricht, evenals betalingsherinneringen en vragen betreffende de bevestiging van een aankoop.

  Mededelingen betreft de transacties die door de Gebruiker zijn uitgevoerd zijn in principe noodzakelijk; u kunt deze mededelingen die geen promotioneel karakter hebben niet uitschakelen. Als u deze mededelingen niet wenst te ontvangen, heeft u de mogelijkheid om uw account op te zeggen.

  De door Depositphotos verzamelde persoonlijke gegevens kunnen in andere landen bij faciliteiten van Depositphotos worden verwerkt en opgeslagen. Door zijn/haar persoonlijke gegevens aan Depositphotos te verstrekken, stemt de Gebruiker ermee in dat deze gegevens, binnen de grenzen van een dergelijk gebruik, naar een ander land worden overgebracht.

  3. OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Met uitzondering van situaties die duidelijk in deze regels zijn uiteengezet, zal Depositphotos de persoonlijke gegevens van de Gebruiker niet verstrekken, verkopen, verhuren, uitlenen of beschikbaar stellen aan derden.

  De persoonlijke gegevens van de Gebruiker kunnen worden verstrekt aan en gedeeld met partnerbedrijven die diensten aanbieden namens Depositphotos. Deze diensten zijn onder meer diensten betreft het overmaken van geld, data-opslag, de verwerking van betalingen, etc. Deze derde partijen ontvangen uitsluitend de gegevens die nodig zijn om de genoemde diensten uit te voeren; de gegevens worden opgeslagen en beschermd volgens dezelfde beveiligingsprincipes en -niveaus als door Depositphotos worden gevolgd, en kunnen voor geen enkele andere doeleinden worden gebruikt.

  Gegevens over Gebruikers kunnen ook aan derden worden verstrekt als een bedrijfsmiddel in het geval van fusie, overname of verkoop van het bedrijf. In dit niet-waarschijnlijke geval zal Depositphotos Gebruikers informeren in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure.

  Depositphotos behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens van de Gebruiker aan derden te verstrekken indien dit door de wet is vereist en indien wij van mening zijn dat dit nodig is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridisch proces betreft onze Website.

  4. TOEGANG TOT DE EIGEN PERSOONLIJKE GEGEVENS

  De Gebruiker kan de gegevens die hij/zij aan de Website heeft verstrekt bekijken en bewerken in het onderdeel "Hoofdmenu - Profiel", of hij/zij kan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar support@depositphotos.com . We zullen u binnen 30 na uw verzoek een reactie sturen.

  Wij bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang het nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Indien u uw account wilt annuleren of indien u wenst dat wij uw gegevens wissen of niet meer gebruiken om u diensten te kunnen leveren, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar support@depositphotos.com . We zullen uw gegevens bewaren en gebruiken zoals noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en voor de handhaving van onze overeenkomsten.

  5. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

  Depositphotos maakt gebruik van cookie-technologie voor het aanmelden van gebruikers en voor andere functies van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op de computer van de Gebruiker. Dergelijke bestanden bevatten gegevens die vereist kunnen zijn en gebruikt kunnen worden door de server die deze bestanden aanvankelijk aan de Gebruiker heeft afgegeven. Cookies verzamelen en verstrekken zo gegevens over de tijd en de datum van het bezoek van de Gebruiker aan de Website, ID van de sessie, aanmeldgegevens, surfgeschiedenis, etc.

  In sommige gevallen kunnen bij het werken met de Website de cookies van onze partners worden gebruikt. Depositphotos heeft noch toegang tot deze cookies, noch de mogelijkheid om er invloed op uit te oefenen. De onderhavige regels hebben alleen betrekking op de cookies die Depositphotos zelf gebruikt.

  Onze externe partners maken gebruik van clear gifs (ook wel webbakens, web beacons of web bugs genoemd), afbeeldingen en scripts die hen helpen om de inhoud op onze website beter te beheren. Wij koppelen de verzamelde gegevens niet aan de persoonlijk identificeerbare gegevens van onze klanten of gebruikers.

  We werken samen met een extern advertentienetwerk om zowel de weergave van advertenties op onze website als de weergave van onze advertenties op andere websites te beheren. Onze advertentiepartner maakt gebruik van cookies en webbakens om niet-persoonlijk identificeerbare informatie over uw activiteiten op deze en andere websites te verzamelen en u zo gerichte advertenties op basis van uw interesses te kunnen bieden. Als u niet wilt dat deze gegevens gebruikt worden om u gerichte advertenties te kunnen bieden, klik dan hier . Let op: U kunt er niet voor kiezen om helemaal geen advertenties te ontvangen. U zult nog steeds algemene advertenties ontvangen.

  De Gebruiker kan het gebruik van cookies op zijn/haar computer wel of niet toestaan. In het geval cookies door de Gebruiker worden geblokkeerd, kan dit tot gevolg hebben dat de Gebruiker niet in staat is om zich aan te melden of om andere interactieve functies van de Website te gebruiken, maar de Gebruiker zal niet worden belet om op de publieke Website te surfen.

  Verzamelde e-mailgegevens voor het verzenden van lightboxen worden niet bewaard of voor andere doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden niet met andere partijen gedeeld.

  6. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER

  Depositphotos controleert op actieve wijze de naleving van de normen inzake gegevensbescherming tijdens alle handelingen op Depositphotos.com. Dit omvat onder meer:

  • De toegang tot de gegevens wordt beperkt tot alleen die werknemers die deze gegevens nodig hebben voor het verlenen van diensten aan de Gebruiker;
  • Ondertekening van vertrouwelijkheidsverklaring door de werknemers;
  • Ondertekening van vertrouwelijkheidsverklaringen en overeenkomsten betreffende het niet gebruiken van dergelijke gegevens voor ongeoorloofde doeleinden, door partners en externe bedrijven die bepaalde functies vervullen;
  • Encryptie van betalingsgegevens zoals creditcardnummer met behulp van SSL-technologie via de betaalsystemen van externe dienstverleners;
  • Opslag van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker in gecodeerde vorm, op beveiligde computers die beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang.

  Aangezien er geen perfect veilige methode is om gegevens te beschermen tijdens de opslag, verwerking en overdracht naar elektronische vorm, garandeert Depositphotos, ondanks alle inspanningen van het bedrijf, niet de complete veiligheid ervan. Indien de gegevens van een account en de persoonlijke gegevens van de Gebruiker beschermd zijn met een wachtwoord, zijn de veiligheid en de geheimhouding daarvan de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf.

  7. HET VERSTUREN VAN EEN LIGHTBOX AAN EEN VRIEND

  Als u ervoor kiest om onze dienst te gebruiken om een preview van een lightbox aan een vriend te sturen, vragen wij u het e-mailadres van uw vriend op te geven. Wij zullen uw vriend automatisch een eenmalig e-mailbericht sturen met de uitnodiging om de Website te bezoeken en de lightbox te bekijken. Depositphotos slaat deze gegevens niet op; het wordt enkel en alleen gebruikt voor het versturen van dit eenmalige e-mailbericht.

  8. OPEN ID-PROVIDER

  U kunt inloggen op onze Website met behulp van aanmelddiensten zoals Facebook Connect of een Open ID-provider. Deze diensten zullen uw identiteit verifiëren en bieden u de mogelijkheid om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, zodat ons aanmeldformulier al automatisch voor u wordt ingevuld. Diensten zoals Facebook Connect geven u de optie om informatie over uw activiteiten op deze Website op uw profielpagina te plaatsen zodat u het met anderen binnen uw netwerk kunt delen.

  9. MINDERJARIGE GEBRUIKERS

  Depositphotos heeft niet het plan en zal niet doelbewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 18 jaar vereisen, vragen of verzamelen zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd. Als de Gebruiker minderjarig is, dient hij/zij zijn/haar persoonlijke gegevens niet in te vullen of de Website op enigerlei wijze te gebruiken voordat hij toestemming heeft gekregen van een van de ouders of voogd.

  10. LINKS

  De pagina's van de Website kunnen links bevatten naar websites, diensten en functies van derde partijen, dochterondernemingen of partners die gebruik kunnen maken van andere regels en procedures betreft gegevensbescherming dan welke hier zijn vermeld. Depositphotos is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke diensten.

  11. BLOG

  Onze website biedt publiek toegankelijke blogs en forums. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u in deze gedeeltes vermeldt door anderen kan worden gelezen, verzameld en gebruikt. Als u uw persoonlijke gegevens uit ons blog of forum wilt verwijderen, neem dan contact met ons op via support@depositphotos.com. In sommige gevallen zijn wij niet in staat om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. In dat geval zullen wij u laten weten dat wij de gegevens niet kunnen verwijderen en waarom.

  Ons blog wordt beheerd door een applicatie van een derde partij, die kan vragen om u te registreren voordat u een bericht plaatst. Wij hebben geen toegang tot de gegevens die geplaatst zijn op het blog, noch kunnen wij deze beheren. U dient contact op te nemen met of in te loggen in de applicatie van de derde partij als u persoonlijke gegevens die u in een bericht hebt geplaatst wilt verwijderen. Als u wilt weten hoe de derde partij uw gegevens gebruikt, kunt u dit nalezen in het privacybeleid van de derde partij.

  12. WIJZIGINGEN VAN DEZE BEPALINGEN

  Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen in geval van wijzigingen in ons privacybeleid. Indien wij wezenlijke wijzigingen doorvoeren zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door middel van een bericht op deze Website vóórdat de wijziging van kracht gaat. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken voor de laatste gegevens betreft ons privacybeleid.

  13. CONTACT

  Als u nog vragen of suggesties heeft met betrekking tot ons privacybeleid, neem dan contact met ons op door een bericht te sturen naar support@depositphotos.com of per post naar 3500 South DuPont Highway, Dover, Kent county, DE 19901, Verenigde Staten.

  Disclaimer: De originele, wettelijk bindende versie van dit document is opgesteld in het Engels, en deze is vertaald naar andere talen om tegemoet te komen aan onze niet-Engelssprekende gebruikers. In het geval van enige discrepantie tussen de Engels versie en een vertaalde versie, prevaleert de Engelse versie.

  Favorieten
  Favorieten Toevoegen aan Winkelwagen Nieuwe map Optie
  • Map bekijken
  • Move Folder
  • Map bewerken
  • Map verwijderen
  • Show Preview
  Klik om notities toe
  te voegen aan deze map.
  Notities: