Live-Chat Onze Abonnementen en Prijzen
 • Juridische Informatie
 • Overeenkomst Abonnementen
 • OVEREENKOMST ABONNEMENT

  Dit document definieert de rechten en verantwoordelijkheden van Kopers die een van de standaard abonnementen gebruiken die door Depositphotos worden aangeboden. Door akkoord te gaan met dit document bevestigt u dat u instemt met de bepalingen hierin en dat u akkoord gaat namens uzelf of namens de organisatie die eigenaar is van het account. In geval van aanvaarding van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst namens een organisatie, bevestigt en garandeert de Gebruiker dat hij/zij het volledige en benodigde recht en de mogelijkheid heeft om dergelijke overeenkomsten af te sluiten. Indien de Gebruiker dit recht niet heeft, of indien hij/zij niet akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, dient de Gebruiker zich te onthouden van het gebruik van de abonnementen, evenals van het akkoord gaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

  1. GEGEVENS EN DEFINITIES STANDAARD ABONNEMENTEN

  Een Standaard Abonnement is de gebruikelijke methode voor de aanschaf van Bestanden via vooruitbetaling. Volgens de voorwaarden van het desbetreffende abonnement, kan de Gebruiker een beperkt aantal Bestanden per dag downloaden zolang het desbetreffende abonnement geldig is. Ongebruikte per dag toegestane downloads worden niet naar de volgende dag overgezet, en komen ook niet in aanmerking voor een vergoeding.

  Er is geen beperking op de afmeting van de Bestanden die via een abonnement kunnen worden gedownload: de Gebruiker kan JPEG-afbeeldingen van elke gewenste grootte downloaden en heeft toegang tot alle vectorbestanden. De limiet op het aantal downloads is niet afhankelijk van of het een vectorbestand of een JPEG-afbeelding betreft, en is ook niet afhankelijk van de afmeting van het Bestand dat de Gebruiker heeft aangeschaft.

  Abonnementen worden automatisch verlengd en aan Gebruiker in rekening gebracht voorafgaand aan de laatste dag van de abonnementsperiode, tenzij de Gebruiker de automatische verlenging tijdig afzegt.

  Ongeacht waar u zich fysiek bevindt, de dag dat u uw Abonnement activeert is uw eerste dag en elke abonnementsdag loopt af na elke 24 uur. Bijvoorbeeld als u uw Abonnement op zondag 17:00 uur activeert dan is zondag uw eerste dag, en uw eerste dag eindigt maandag om 17:00 uur. U kunt de exacte tijd waarop uw Abonnement is geactiveerd zien in het Kopersmenu -> Abonnement -> Abonnementsgeschiedenis.

  De hoeveelheid beschikbare die door u gedownload kan worden wordt bepaald door het product dat u koopt. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt met een dag ​​de periode van vierentwintig (24) uur bedoeld, beginnend op het moment dat uw product is aangeschaft. Een maand wordt gedefinieerd als dertig (30) opeenvolgende dagen, beginnend op de dag dat u uw product koopt.

  Als u een korting hebt, kunt u deze toepassen tijdens het afronden van uw betaling. De korting is alleen geldig voor uw allereerste aankoop. De korting is niet geldig voor de automatische verlenging. De promotiecode is alleen geldig voor eenmalig gebruik. De korting kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of kortingen en kan niet worden gebruikt voor eerdere aankopen.

  2. TECHNISCHE EISEN

  Om met een Standaard Abonnement te werken, dient de Gebruiker een bepaald abonnement te selecteren op de pagina «Menu voor Kopers» -> «Abonnement» en hiervoor via een van de betaalmogelijkheden die op de Website worden aangeboden te betalen. Het voltooien van de aanschaf van een Abonnement bevestigt dat de Gebruiker zichzelf vertrouwd heeft gemaakt met de huidige Overeenkomst en dat hij/zij verklaart te voldoen aan de voorwaarden en beperkingen die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd.

  3. VERLENGING ABONNEMENT

  Door akkoord te gaan met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord dat het Abonnement na afloop automatisch zal worden verlengd voor hetzelfde abonnement of voor een van de abonnementen die op het moment van verlenging geldig zijn.

  Het voor het standaard abonnement te betalen bedrag wordt u automatisch in rekening gebracht.

  Indien u de automatische verlenging voor een van de standaard abonnementen wilt stopzetten, dient u dit te doen vóór de einddatum van uw huidige abonnement, door in uw account te gaan naar: Menu Kopers -> Abonnement -> Mijn abonnement > Opties > Aan/Uit, of door dit in uw betalingsaccount, zoals PayPal, te doen.

  Belangrijk: Depositphotos verstuurt geen waarschuwingen via enige vorm van communicatie (e-mail, post, telefoon, fax, etc.) betreft de naderende verlenging van uw abonnement, noch kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor het te laat opzeggen van een abonnement. Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst, bevestigt u dat u deze voorwaarden begrijpt en ermee instemt.

  Als de Gebruiker de automatische verlenging van het abonnement heeft stopgezet, zal het bij afloop van het huidige Abonnement automatisch worden beëindigd.

  4. HET GEBRUIK VAN BESTANDEN MET EEN STANDAARD ABONNEMENT

  Met het standaard abonnement kunnen Kopers JPEG-afbeeldingen van elk soort beschikbare afmeting, evenals vectorafbeeldingen downloaden.

  Bestanden die met een standaard abonnement zijn gedownload kunnen worden gebruikt overeenkomstig de Standaard Licentieovereenkomst.

  De Koper heeft het recht om een Bestand fysiek te verplaatsen. Een Bestand dat uit het archief van de Website wordt gedownload kan door de Koper worden gebruikt voor reclame- of soortgelijke doeleinden die toegestaan zijn volgens de Standaard Licentie.

  Toegestaan Gebruik:

  • afdrukken, posters en andere reproducties voor persoonlijk gebruik, reclame- en promotionele toepassingen, met inbegrip van drukwerk, verpakkingen van producten, presentaties, film- en videopresentaties, commercials, catalogi, brochures, promotionele wenskaarten en ansichtkaarten (op voorwaarde dat deze niet bestemd zijn voor wederverkoop, om in licentie te geven of voor overige distributie);
  • toepassingen voor gedrukte media, zoals boeken en boekomslagen, tijdschriften, kranten, redactionele artikelen, nieuwsbrieven en decors voor video's, tv-uitzendingen en theater;
  • online of elektronische publicaties, waaronder webpagina's (maar uitsluitend in het geval de pixeldichtheid voor een dergelijke Afbeelding niet groter is dan 1024 x 768); en
  • elk ander gebruik dat schriftelijk is goedgekeurd door Depositphotos.

  Indien een Koper twijfelt of een bepaald gebruik van een specifiek Bestand is toegestaan, dient de Koper onmiddellijk contact op te nemen met de Klantenservice van Depositphotos voor verduidelijking.

  Niet-toegestaan Gebruik:

  • Gebruik van Bestanden of hun elementen binnen ontwerpen die bestemd zijn voor de verkoop met inbegrip van het ontwerp van sjablonen voor applicaties, websites, e-kaarten, visitekaartjes, brochures, etc., ongeacht de wijze van hun distributie en verkoop (inclusief online);
  • Gebruik van Bestanden of onderdelen daarvan op plaatsen die bestemd zijn voor de promotie van producten of die gebruikt worden voor de verkoop van producten zoals t-shirts, bekers, hemdjes, posters etc. met afbeeldingen erop;
  • Gebruik van Bestanden of onderdelen daarvan als onderdeel van een handelsmerk of handelsteken (geheel of gedeeltelijk), een bedrijfsnaam, een logo, of een handelsnaam van een product;
  • Gebruik van Bestanden voor het maken van posters of andere gedrukte producten die bestemd zijn voor verkoop, doorverkoop, licentie of distributie via andere middelen, met het oog op het behalen van winst;
  • Gebruik van Bestanden voor de vervaardiging van producten, indien dit gebruik zal resulteren in het herhaald en meervoudig gebruik en verspreiding van het Bestand (bijvoorbeeld gebruikt bij het maken van websjablonen of e-kaarten) of er anderszins aan derde partijen de gelegenheid wordt gegeven het te gebruiken of te reproduceren;
  • Gebruik van Bestanden voor doeleinden die door Depositphotos beschouwd kunnen worden (binnen de wettelijke grenzen) als onfatsoenlijk, onzedelijk, lasterlijk, crimineel, amoreel, etc., of voor doeleinden die een negatief effect kunnen hebben op de reputatie van het eigendom of de persoon die in het Bestand staat afgebeeld;
  • Gebruik, vertoning of plaatsing van Bestanden die:
   • impliceren dat een persoon/model het gebruik van producten of diensten van een bepaalde onderneming of handelsmerk goedkeurt of aanbeveelt;
   • Een persoon/model op een potentieel of wezenlijk beledigende, onzedelijke of provocerende wijze afbeelden. Hieronder vallen onder meer beelden van sociale, seksuele, religieuze en andere voorkeuren, aspecten van de lichamelijke en geestelijke gezondheid, voorkeuren voor of misbruik van drugs, nicotine, alcohol, etc.;
  • Het wijzigen, aanpassen of verwijderen van programmacode in het Bestand;
  • Het verwijderen van een teken dat het eigendom, recht en auteursrecht aangeeft, alsmede aanverwante rechten, ongeacht de plek in of op het Bestand;
  • Het overdragen, doorgeven en verspreiden van de licentie op het Bestand betreffende de in deze Overeenkomst beschreven en vastgelegde rechten;
  • Het plaatsen, installeren of gebruiken van Bestanden op meer dan één plek tegelijk, of het verschaffen van toegang tot het Bestand via een netwerk aan andere gebruikers;
  • Het gebruik van Bestanden om verder te bewerken, zonder aan het Bestand het volgende toe te voegen: «©Depositphotos / naam van de maker»;
  • Het reproduceren van Bestanden, individueel of samen met derde partijen, met een hoeveelheid van meer dan 500.000 exemplaren (zonder de juiste Uitgebreide Licentie). Indien er toch van een dergelijke situatie sprake is, is de Koper verplicht om een bedrag van $0,01 te betalen als compensatie voor elk extra gereproduceerd exemplaar. Deze beperking geldt niet voor het gebruik van Bestanden binnen de grenzen van kranten, tijdschriften, internetreclame, evenals tv- en internetuitzendingen en theatervoorstellingen.
  5. ALGEMENE BEPALINGEN

  Met de ondertekening van deze Overeenkomst, verklaart Koper zijn instemming met en aanvaarding van de voorwaarden en bepalingen zoals beschreven in deze Overeenkomst, en stemt ermee in gebonden te zijn door de bewoordingen en geest van de voorwaarden en beperkingen die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet.

  Het niet handhaven door Depositphotos van bepalingen in deze of aanverwante overeenkomsten zal niet en kan niet worden beschouwd als het afstand doen van eventuele rechten of voorwaarden, en zal geen afbreuk doen aan de tenuitvoerlegging van andere bepalingen zoals bepaald door Depositphotos.

  Deze Overeenkomst is bedoeld voor Koper, en is tevens van toepassing op uitvoerenden, werkgevers en wettelijke vertegenwoordigers van de Koper en kan niet door de Koper worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Depositphotos.

  6. CONTACTGEGEVENS

  In geval van vragen over de bepalingen van dit document, wordt de Gebruiker verzocht om contact op te nemen met Depositphotos via onderstaande contactgegevens:

  E-mail:  support@depositphotos.com.

  Of ga naar het Contactformulier.

  7. INSTEMMINGSVERKLARING

  DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE OVEREENKOMST ERKENT DE GEBRUIKER DAT HIJ/ZIJ DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN, BEGRIJPT, EN DE GELEGENHEID HEEFT GEHAD OM ONAFHANKELIJK JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN. DE GEBRUIKER STEMT ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DE GEBRUIKER STEMT ER VERDER MEE IN DAT DIT DE VOLLEDIGE EN ENIGE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING IS TUSSEN DE GEBRUIKER EN DEPOSITPHOTOS, EN DAT DIT ELK VOORSTEL OF VOORAFGAANDE OVEREENKOMST, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN ALLE OVERIGE COMMUNICATIE TUSSEN GEBRUIKER EN DEPOSITPHOTOS MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST VERVANGT.

  Disclaimer: De originele, wettelijk bindende versie van dit document is opgesteld in het Engels, en deze is vertaald naar andere talen om tegemoet te komen aan onze niet-Engelssprekende gebruikers. In het geval van enige discrepantie tussen de Engels versie en een vertaalde versie, prevaleert de Engelse versie.

  Favorieten
  Favorieten Toevoegen aan Winkelwagen Nieuwe map Optie
  • Map bekijken
  • Move Folder
  • Map bewerken
  • Map verwijderen
  • Show Preview
  Klik om notities toe
  te voegen aan deze map.
  Notities: