Live-Chat Onze Abonnementen en Prijzen
 • Juridische Informatie
 • Overeenkomst Gratis Proefabonnement
 • OVEREENKOMST GRATIS PROEFABONNEMENT

  Dit document definieert de rechten en verantwoordelijkheden van Kopers die deelnemen aan het Gratis Proefabonnement van 7 dagen dat door Depositphotos wordt aangeboden. Door akkoord te gaan dit document bevestigt u dat u instemt en akkoord gaat met de bepalingen, namens uzelf of namens de organisatie(s) die u vertegenwoordigt die eigenaar is van het abonnement of deze beheert. In dergelijke gevallen waarbij het Abonnement het eigendom is van of beheerd wordt door een organisatie, bedrijf, maatschap, vennootschap of andere rechtspersoon, erkent en garandeert de Gebruiker dat hij/zij de vereiste bevoegdheid heeft om dergelijke overeenkomsten af te sluiten.

  1. INFORMATIE EN DEFINITIES

  Het Gratis Proefabonnement is een tijdelijk Abonnement dat aan de Gebruiker gratis wordt verleend zodat hij/zij zich vertrouwd kan maken met de Website en diensten van Depositphotos Inc., hierna Depositphotos genoemd. Het Gratis Proefabonnement is gebaseerd op een Standaard Abonnement met als enige beperking de lengte van het Abonnement. Met het Gratis Proefabonnement wordt een Gebruiker in de gelegenheid gesteld om gedurende zeven dagen per dag tot aan vijf bestanden te downloaden, met een totaal van 35 bestanden. Het gebruik van het Gratis Proefabonnement is gratis en zonder enige verplichting, en legt de Gebruiker geen extra verantwoordelijkheden of beperkingen op.

  2. TECHNISCHE EISEN

  Om het Gratis Proefabonnement te ontvangen, dient u het volgende te doen:

  • Bij het aanmelden voor uw nieuwe Kopers-account, kiest u voor "Ja, ik wil het Gratis Proefabonnement van 7 dagen ontvangen" en vult u alle vereiste velden in. U kunt het Gratis Proefabonnement ook op een later tijdstip activeren; u klikt dan op de link 'Abonnement' in het Kopers-Menu;

  Meer informatie over het activeren en het aflopen van het Gratis Proefabonnement en het downloaden kunt u vinden in het Kopers-Menu > Abonnement en vervolgens in het tabblad Abonnement-Geschiedenis.

  3. AKKOORD MET HET GRATIS PROEFABONNEMENT

  Door akkoord te gaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst en door het Gratis Proefabonnement te activeren, stemt u ermee in dat bij het verstrijken van de periode van 7 dagen het Gratis Proefabonnement automatisch zal worden opgewaardeerd tot een van onze Standaard Abonnementen. Het specifieke abonnement waarnaar het wordt geüpgraded is aangegeven op de aanmeldingspagina voor het Gratis Proefabonnement, hetzij tijdens het aanmelden hetzij via het Kopers-Menu > Abonnement. Zodra uw Standaard Abonnement is geactiveerd, zal het tarief voor het desbetreffende Abonnement automatisch aan het begin van de nieuwe Abonnementsperiode in rekening worden gebracht van het gekoppelde SegPay-account of uw Creditcard.

  In het geval u uw Gratis Proefabonnement niet wilt opwaarderen naar een Standaard Abonnement, heeft u de mogelijkheid om uw Gratis Proefabonnement 24 uur voor afloop zonder enige kosten of verplichtingen te annuleren. Als u annuleert, zal ook uw Gratis Proefabonnement worden geannuleerd.

  Het Gratis Proefabonnement is slechts één keer per persoon beschikbaar.

  Belangrijke informatie: Depositphotos zal geen waarschuwingen versturen van een naderende upgrade via enige vorm van communicatie (e-mail, post, telefoon, fax, etc.), noch kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor het te laat opzeggen van een abonnement. Het is aan u om de vervaldatum van de proefperiode van 7 dagen in de gaten te houden.

  Ongeacht waar u zich fysiek bevindt, de dag dat u uw Gratis Proefabonnement activeert is uw eerste dag en elke abonnementsdag loopt af na elke 24 uur. Bijvoorbeeld als u uw Gratis Proefabonnement op zondag 17:00 uur activeert dan is zondag uw eerste dag, en uw eerste dag eindigt maandag om 17:00 uur. U kunt de exacte tijd waarop uw Gratis Proefabonnement is geactiveerd zien in het Kopersmenu -> Abonnement -> Abonnementsgeschiedenis.

  De eerste abonnementsdag eindigt 24 uur na de activering, de tweede dag eindigt 24 uur daarna, enzovoort.

  4. HET GEBRUIK VAN BESTANDEN MET HET GRATIS PROEFABONNEMENT

  Het Gratis Proefabonnement werkt exact hetzelfde als het Standaard Abonnement. Tijdens het Gratis Proefabonnement kunt u alle JPEG-formaten en vectorafbeeldingen downloaden.

  Bestanden die met het Gratis Proefabonnement gedownload zijn kunnen worden gebruikt overeenkomstig de Standaard Licentieovereenkomst.

  Toegestaan Gebruik:

  • afdrukken, posters en andere reproducties voor persoonlijk gebruik, reclame- en promotionele toepassingen, met inbegrip van drukwerk, verpakkingen van producten, presentaties, film- en videopresentaties, commercials, catalogi, brochures, promotionele wenskaarten en ansichtkaarten (op voorwaarde dat deze niet bestemd zijn voor wederverkoop, om in licentie te geven of voor overige distributie);
  • toepassingen voor gedrukte media, zoals boeken en boekomslagen, tijdschriften, kranten, redactionele artikelen, nieuwsbrieven en decors voor video's, tv-uitzendingen en theater;
  • online of elektronische publicaties, waaronder webpagina's (maar uitsluitend in het geval de pixeldichtheid voor een dergelijke Afbeelding niet groter is dan 1024 x 768); of
  • elk ander gebruik dat schriftelijk is goedgekeurd door Depositphotos.

  Indien een Koper twijfelt of een bepaald gebruik van een specifiek bestand is toegestaan, dient de Koper onmiddellijk contact op te nemen met de Klantenservice van Depositphotos voor verduidelijking.

  Niet-toegestaan Gebruik:

  • Gebruik van Bestanden of hun elementen binnen ontwerpen die bestemd zijn voor de verkoop met inbegrip van het ontwerp van sjablonen voor applicaties, websites, e-kaarten, visitekaartjes, brochures, etc., ongeacht de wijze van hun distributie en verkoop (inclusief online);
  • Gebruik van Bestanden of onderdelen daarvan op producten die bestemd zijn voor de verkoop, zoals T-shirts, bekers, posters, enz., of in ruimten die ontworpen zijn voor de verkoop of promotie van dergelijke producten;
  • Gebruik van Bestanden of onderdelen daarvan als onderdeel van een handelsmerk of handelsteken (geheel of gedeeltelijk), een bedrijfsnaam, een logo, of een handelsnaam van een product;
  • Gebruik van Bestanden voor het maken van posters of andere gedrukte producten die bestemd zijn voor verkoop, doorverkoop, licentie of distributie via andere middelen, met het oog op het behalen van winst;
  • Gebruik van Bestanden voor de vervaardiging van producten indien dit gebruik zal resulteren in het herhaald en meervoudig gebruik en verspreiding verspreiding van het Bestand (bijvoorbeeld gebruikt bij het maken van websjablonen of e-kaarten) of er anderszins aan derde partijen de gelegenheid wordt gegeven het te gebruiken of te reproduceren;
  • Gebruik van Bestanden voor doeleinden die door Depositphotos beschouwd kunnen worden (binnen de wettelijke grenzen) als onfatsoenlijk, onzedelijk, lasterlijk, crimineel, amoreel, etc., of voor doeleinden die een negatief effect kunnen hebben op de reputatie van het eigendom of de personen die in het Bestand staat/staan afgebeeld;
  • Gebruik, vertoning of plaatsing van Bestanden die:
   • De goedkeuring of aanbeveling van het gebruik van producten of diensten van een bepaalde onderneming of handelsmerk impliceren;
   • Een persoon/model op een potentieel of wezenlijk beledigende, onzedelijke of provocerende wijze afbeeldt. Hieronder vallen onder meer beelden van sociale, seksuele, religieuze en andere voorkeuren, aspecten van de lichamelijke en geestelijke gezondheid, voorkeuren voor of misbruik van drugs, nicotine, alcohol, etc.;
  • Het wijzigen, aanpassen of verwijderen van programmacode in het Bestand;
  • Het verwijderen van een teken dat het eigendom, recht en auteursrecht aangeeft, alsmede aanverwante rechten, ongeacht de plek in of op het Bestand;
  • Het overdragen, doorgeven en verspreiden van de licentie op het Bestand betreffende de in deze Overeenkomst beschreven en vastgelegde rechten;
  • Het plaatsen, installeren of gebruiken van Bestanden op meer dan één plek tegelijk, of het verschaffen van toegang tot het Bestand via een netwerk aan andere gebruikers;
  • Het gebruik van Bestanden op een zodanige wijze dat het downloaden, de overdracht, verspreiding of andere soortgelijke wijzen van bestandsuitwisseling, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van draagbare opslagmedia, mogelijk is;
  • Het gebruik van bewerkte Bestanden zonder aan het Bestand de volgende tekst toe te voegen: «©Depositphotos / naam van de maker»; of
  • Het reproduceren van een Bestand, individueel of samen met derde partijen, met een hoeveelheid van meer dan 500.000 exemplaren (zonder de juiste Uitgebreide Licentie). Indien er toch van een dergelijke situatie sprake is, is de Koper verplicht om een bedrag van $0,01 te betalen als compensatie voor elk extra gereproduceerd exemplaar. Deze beperking geldt niet voor het gebruik van Bestanden binnen de grenzen van kranten, tijdschriften, internetreclame, evenals tv- en internetuitzendingen en theatervoorstellingen.
  5. ALGEMENE BEPALINGEN

  Met de ondertekening van deze Overeenkomst, verklaart Koper zijn instemming met en aanvaarding van de voorwaarden en bepalingen zoals beschreven in deze Overeenkomst, en stemt ermee in gebonden te zijn door de bewoordingen en geest van de voorwaarden en beperkingen die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet.

  Het niet handhaven door Depositphotos van bepalingen in deze of aanverwante overeenkomsten zal niet en kan niet worden beschouwd als het afstand doen van eventuele rechten of voorwaarden, en zal geen afbreuk doen aan de tenuitvoerlegging van andere bepalingen zoals bepaald door Depositphotos.

  Deze Overeenkomst is bedoeld voor Koper, en is tevens van toepassing op uitvoerenden, werkgevers en wettelijke vertegenwoordigers van de Koper en kan niet door de Koper worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Depositphotos.

  6. OPZEG VAN DE OVEREENKOMST GRATIS PROEFABONNEMENT

  U kunt uw Gratis Proefabonnement op elk moment opzeggen door in te loggen op uw account en vervolgens te gaan naar het Kopers-Menu > Abonnement > Abonnement-Geschiedenis > en daar het Actieve abonnement te selecteren. Hier zal u worden doorgelinkt naar uw SegPay-account, waar u de betaling kunt afzeggen en u uw abonnement kunt beëindigen. U kunt ook opzeggen door rechtstreeks naar uw SegPay-account te gaan.

  7. CONTACTGEGEVENS

  In geval van vragen over de bepalingen in deze Overeenkomst, wordt de Koper verzocht om contact op te nemen met Depositphotos via onderstaande contactgegevens.

  E-mail: support@depositphotos.com.

  Of gebruik het Contactformulier.

  8. INSTEMMINGSVERKLARING

  DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE OVEREENKOMST ERKENT DE KOPER DAT HIJ/ZIJ DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN, BEGRIJPT, EN DE GELEGENHEID HEEFT GEHAD OM ONAFHANKELIJK JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN, VOORDAT HIJ/ZIJ ERMEE AKKOORD GING. IN ACHT NEMEND DAT DEPOSITPHOTOS AKKOORD GAAT DE INHOUD TE VERSCHAFFEN, STEMT DE KOPER ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DE KOPER STEMT ER VERDER MEE IN DAT DIT DE VOLLEDIGE EN ENIGE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING IS TUSSEN DE KOPER EN DEPOSITPHOTOS, EN DAT DIT ELK VOORSTEL OF VOORAFGAANDE OVEREENKOMST, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN ALLE OVERIGE COMMUNICATIE TUSSEN KOPER EN DEPOSITPHOTOS MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST VERVANGT.

  Disclaimer: De originele, wettelijk bindende versie van dit document is opgesteld in het Engels, en deze is vertaald naar andere talen om tegemoet te komen aan onze niet-Engelssprekende gebruikers. In het geval van enige discrepantie tussen de Engels versie en een vertaalde versie, prevaleert de Engelse versie.

  Favorieten
  Favorieten Toevoegen aan Winkelwagen Nieuwe map Optie
  • Map bekijken
  • Move Folder
  • Map bewerken
  • Map verwijderen
  • Show Preview
  Klik om notities toe
  te voegen aan deze map.
  Notities: